Středně raný hybrid odolný nádorovitosti
Mimořádná odolnost vůči kořenovým chorobám
Nepoléhavý středně vysoký porost s homogenním dozráváním

CROMAT je revolučním hybridem v oblasti šlechtění řepky vůči nádorovitosti. Jedná se o první plasmo - hybrid se střední výškou porostu (150 cm) a středně raným dozráváním. Unikátní kombinace nepřerůstavého typu rostlin s kompletním balíčkem odolností vůči chorobám (TuYV, Rlm7) z něj činí mimořádně odolný materiál vůči poléhání. V zemi své první registrace se také zapsal do historie jako první plasmo - hybrid s výnosem oleje se známkou 9 (BSA, Německo). Zvládá lépe nasazení ve vlhčích stanovištích bonitních půd s vysokým obsahem organiky a statkových hnojiv, kde vlivem nekontrolovatelného uvolňování dusíku hrozí přerůstání a následné polehnutí porostů. Geneticky podmíněná rezistence vůči nádorovitosti, která je doplněná o vynikající odolnosti vůči tradičním chorobám kořenů, významně posouvá práh spouštění nouzového dozrávání. Je ideální volbou také pro podmínky zatížené vysokým infekčním tlakem nádorovitostí doprovázené tlakem ostatních chorob – hlízenky, fomy a verticillia.

Výsledky