Kombinace rezistencí: Plasmodiophora + TuYV
Vynikající zdravotní stav a nepukavost šešulí
Robustní porost tolerantní k přísuškům

CROCANT je polopozdní hybrid kombinující rezistence vůči plasmodiophoře a TuYV s geneticky podmíněnou nepukavostí šešulí. Jedná se o hybrid vyššího, robustního vzrůstu s vysokou odolností vůči fomě (8,0), verticiliu (8,0) a velmi dobrou odolností proti komplexu kořenových chorob (6,0) (zdroj: POP Plasmo. SPZO 2023). Je charakteristický vysokou dynamikou růstu na podzim a na jaře. Podzimní vývoj listové plochy je velmi rychlý, což vede k velmi rychlému zapojení porostu a celkově velmi vysoké pokryvnosti pozemku listovou plochou. Díky mohutnému a hlubokému kořenovému systému je také velmi odolný přísuškům. CROCANT dosahuje velmi vysokého výnosu semen na úrovni moderních konvenčních hybridů, což prokázal v pokusech POP SPZO Plasmo. (viz graf 9) a také v rámci registračních pokusů COBORU PL. CROCANT reaguje na intenzifikační opatření významným nárůstem výnosu 118,5 % (zdroj: SPZO/ČZU Praha 2023).

Výsledky