Rekordní výnosy semen (109 % ÚKZÚZ – po 2. roce registračních zkoušek)
Nejvyšší výnosy již při základních a redukovaných vstupech
Kratší porost bez nutnosti jarního krácení
Mimořádná mrazuvzdornost
NEBRASKA - PŘIROZENĚ REKORDNÍ

.

PŘIROZENĚ REKORDNÍ


Hybrid NEBRASKA je nejnovějším hybridem v sortimentu RAPOOL a navazuje na úspěšnou řadu oblíbených TuYV hybridů TEMPTATION, DOMINATOR a JUREK. V registračním řízení ÚKZÚZ 2022–23 hybrid dosáhl nejvyššího výnosu semen 109 % na průměr kontrol Aurelia, LG Arnold a Dominator (100 % = 5,57 t/ha). NEBRASKA je vysoce adaptabilní a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Výborně se přizpůsobuje rozdílnému průběhu počasí jednotlivých pěstitelských let a zajišťuje tak výnosovou stabilitu.

 

PŘIROZENĚ N – EFEKTIVNÍ


Charakteristickým znakem hybridů nové N – EFEKTIVNÍ generace je další zdokonalení příjmu a využití dusíku. Schopnost rostlin vyprodukovat při stejném obsahu dostupného N v půdě vyšší výnos ovlivňuje dynamika podzimního vývoje kořenů a listové růžice, zvýšená odolnost rostlin vůči kořenovým chorobám, chorobám stonku, poléhání a celkový habitus rostlin. Snižuje se riziko nouzového dozrávání a prodlužuje období přirozeného fyziologického zrání porostu.

 

RANÝ, KRÁTKÝ, NEPOLÉHAVÝ


NEBRASKA patří mezi středně rané hybridy. V počátku kvetení je na průměr zkoušených odrůd ranější o 3 dny. V době zrání je rozdíl vlivem prodlouženého přirozeného fyziologického dozrávání již minimální a představuje 1 den. Kratší, nepoléhavý a kompaktní porost dosahuje výšky 147 cm (nejkratší zkoušená odrůda = 139 cm, nejdelšíodrůda = 168 cm). NEBRASKA nevyžaduje použití morforegulátorů na jarní zakrácení. Tím přirozeně eliminuje poškození porostů vlivem jejich nevhodné aplikace např. za sucha, mrazu. V případě infekčního tlaku chorob lze využít přípravky s čistě fungicidním účinkem např. prothioconazol, SDHI např. boscalid, a další.

 

PŘIROZENĚ KOMPAKTNÍ

 

Kompaktní NEBRASKA netvoří enormně přerostlé porosty náročné na hnojení dusíkem. Efektivně využívá živiny pro tvorbu výnosu semen a vysoké olejnatosti. Nová generace šlechtitelského programu představuje unikátní genetický nástroj umožňující úsporu nákladů při pěstování řepky olejky.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Výsledky