NOVINKA pro rok 2023
Moderní hybrid s TuYV rezistencí
Vynikající zdravotní stav, fomová rezistence Rlm7
Vysoký obsah oleje (48 % v sušině semen)
Plastický hybrid vhodný do všech podmínek
Nepukavost šešulí
MANHATTAN - RAPOOL SPECIALISTA DO SUCHA

MANHATTAN není jen část New Yorku s jednou z největších burz cenných papírů na světě. MANHATTAN je především novým členem moderní genetiky Rapool kombinujícím vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí. V registračním řízení ÚKZÚZ (tříletce 2020 – 2022) dosáhl 105 % výnosu kontrol (Absolut, Temptation a DK Exlibris). Nadprůměrný výnosový potenciál potvrdil také v POP SPZO ve sklizni 2022 průměrným výnosem 4,8 t/ha z 11 použitelných lokalit sortimentu A.

 

PLASTICKÝ HYBRID PRO KAŽDÉHO

MANHATTAN je středně raným až polopozdním hybridem tvořícím středně vysoké až vysoké rostliny (150 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,5).

Delší období kvetení dané středně raným začátkem a polopozdním koncem zajišťuje dostatečnou tvrobu výnosu také v suchých vegetačních ročnících a oblastech tradičně postihovaných přísušky. Hybrid má vynikající zdravotní stav podpořeny rezistencí vůči fomovému černání stonku Rlm7 a rezistencí vůči virové žloutence vodnice TuYV.

 

SPOLEHLIVÝ HYBRID I ZA SUCHA

Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR včetně nejsušších regionů. Rychlý start mladých rostlin a velmi dobrý nárůst biomasy vede ke špičkové zimovzdornosti, což umožňuje výsevy také ve středně pozdních termínech. Výsevek: 400 000 – 600 000 klíčivých semen na hektar.

 

Prošlechtěné odolnosti vůči všem významným chorobám řepky, odolnost vůči poléhání a nepukavost šešulí znamenají velmi dobrou výnosovou jistotu.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Výsledky