NOVINKA pro rok 2023
Velmi vysoký výnos semen (108 % = 5,78 t/ha, ÚKZÚZ 2020–2022)
Špičková olejnatost (48,7 %) a výnos oleje
Speciální hybrid pro širokořádkové pěstování (30, 45 nebo 60 cm)
Vhodný do Stripp-Till a No-Till půdoochranných technologií
Rezistentní TuYV
ROMEO - Výnosy, do kterých se zamilujete

Nově registrovaný hybrid s mimořádným výnosovým potenciálem se postavil do čela registračních pokusů ÚKZÚZ již po dvouletém zkoušení 2020-2021. Ve tříletce 2020-2022 dosáhl 108 % kontrol (Absolut, Temptation a DK Exlibris, 100 % = 5,37 t/ha).

 

ROMEO přichází s unikátní kombinací hospodářsky významných vlastností, umožňujících podat maximální výkon a nasazení při širokořádkovém pěstování a v moderních půdoochranných technologiích Strip–Till a No-Till.

 

 

MIMOŘÁDNĚ ROBUSTNÍ

Hybrid je určený speciálně pro inovativní zemědělství využívající technologie širokých meziřádků. Romeo vytváří robustní rostliny s prodlouženou délkou plodného patra a vyšším počtem větví. V technologiích s roztečí řádků 30 - 60 cm a při správně zvolené regulaci porostu dochází u hybridu k dalšímu významnému efektu nasazení většího podílu větví ve spodních patrech a také z adventivních pupenů.

 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ

Hybrid je vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy, včetně přísuškových lokalit. Od bonitních půd (rekordní výnosy) až po živinově chudé půdy. Pro zajištění vyššího již geneticky podmíněného počtu větví, je účelné v technologiích širokých řádků hybrid vysévat od raných výsevů nejdéle do agrotechnického termínu s výsevkem 300 000 - 400 000 klíčivých semen na hektar. Při časném setí je účelné použití RR již na 4. pravém listu.

 

Hybrid je vybaven nepukavostí šešulí a má bezproblémový zdravotní stav podpořený fomovou rezistencí Rlm7, rezistencí TuYV. Velmi dobře reaguje na použití morforegulátorů na podzim i následně při jarním zahušťování, či zakracování porostu.  

 

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Výsledky