Výnos na úrovni moderních konvenčních hybridů
4 rezistence v jednom
Flexibilní ve sklizni
CROCUS - PLNÁ VÝBAVA PROTI NÁDOROVITOSTI

CROCUS je novým moderním hybridem kombinujícím rezistenci vůči nádorovitosti, TuYV, fomě (Rlm7) a nepukavost šešulí. Jedná se o zcela novou genetiku plasmodiophorových rezistentů, která je výnosově na úrovni moderních konvenčních hybridů. V rámci registračního zkoušení ÚKZÚZ dosáhl CROCUS výnosu 111 % na kontrolní konvenční hybridy. Na základě provokačních testů je rezistentní vůči patotypům Plasmodiophora brassicae vyskytujícím se v regionu severní Morava, severní Čechy a jižní Čechy (ČZU Praha 2021). CROCUS je středně raným hybridem středního až vyššího růstu. Je učen pro setí v agrotechnickém termínu. V jarním období se vyznačuje rychlým startem vegetace. Vzhledem ke svému vzrůstu je vhodné hybrid ošetřit regulátorem růstu na jaře a fungicidem do květu. Díky homogennímu zrání v kombinaci s nepukavostí šešulí rozšiřuje sklizňové okno.

JEN PRO ZAMOŘENÉ POZEMKY

Hybrid DMH 502 (CROCUS) je z důvodu ochrany rezistence hybridem určeným výhradně na pozemky s výskytem plasmodiophory. Na všechny druhy půd včetně těžkých jílovitých. Optimální termín setí je střední až pozdní. Výsevek: 400 000 – 600 000 klíčivých semen na hektar.

Výsledky