Nejvýnosnější hybrid v rámci CL pokusů SPZO 2020/21 (110,3 %)
Moderní genetika nabitá rezistencemi, zdravý stonek
Geneticky podmíněná tolerance suchu
Vysoký obsah oleje
Clearfield Logo
BEATRIX CL - HYBRID VYLEPŠENÝ VE VŠECH SMĚRECH

BEATRIX CL je novým středně raným až polopozdním Clearfi eld® hybridem (tolerantní vůči účinné látce imazamox). Moderní genetika BEATRIX CL má vynikající výbavu rezistencí vůči TuYV, fomě (gen Rlm7) a geneticky podmíněnou nepukavost šešulí. Agronomické přednosti se projevily v pokusech s CL technologií SPZO 2020/21, kdy se stal společně s ranějším hybridem CLAVIER CL absolutně nejúspěšnějším hybridem. Kombinace středního až vyššího vzrůstu a pevného a zdravého stonku zajišťuje velmi dobrou odolnost vůči poléhání a tedy nižší potřebu jarního zakrácení porostu. Zároveň BEATRIX CL patří k ranějším hybridům v rámci celého sortimentu CL hybridů. Je adaptabilním hybridem k různým půdně-klimatickým podmínkám ČR vhodným také do sušších podmínek pěstování. Vzhledem k rychlosti počátečního vývoje je určen pro střední až pozdní termíny setí.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký