Vynikající výnosový potenciál a vysoká stres-tolerance
Zvýšená efektivita příjmu dusíku
Vyšší odolnost vůči verticilliu a fomě
Vysoká odolnost vůči poléhání
JUREK - MAXIMALIZUJE VÁŠ ZISK

ZDRAVÝ, NEPOLÉHAVÝ A EFEKTIVNÍ VE SPOTŘEBĚ DUSÍKU

Hybrid JUREK je vysoce výnosný středně raný hybrid s TuYV rezistencí. Vytváří středně vysoký (135 cm) nepoléhavý porost (8,2) se zvýšenou odolností vůči verticilliu (6,3) a fomě (6,7). Inovativní šlechtění se zvýšenou vitalitou rostlin zajišťuje rychlý podzimní vývoj kořenů
a nadzemní biomasy – vysoký počet listů v růžici. Společně s kompaktním – nepřerůstajícím typem porostu zdravých rostlin opět posouvá hranici efektivity příjmu dusíku.

HOUŽEVNATÝ HYBRID PRO PRAXI

Moderní genetika hybridu JUREK usnadňuje podávat plný výkon v době měnících se ekologických a ekonomických podmínek při pěstování řepky. Mimořádná adaptabilita, vitalita a úroveň přezimování nastavují nová měřítka hospodářských vlastností pro nasazení hybridu také v extrémních provozních podmínkách.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký