Výkonný polopozdní CL hybrid
Významný synergický efekt s herbicidem Cleravis
Vhodný do přísuškových lokalit
Clearfield Logo
VERITAS CL - NEJVÝNOSNĚJŠÍ CL HYBRID V PRAXI

VERITAS CL se ve sklizni 2018 výnosem 3,77 t/ha v praxi u členů SPZO postavil mezi nejúspěšnější hybridy a dokázal, že je účinným řešením na pozemcích zatížených těžko hubitelnými brukvovitými plevely. VERITAS CL je polopozdní hybrid ozimé řepky využívající Clearfi eld® technologie (tolerance vůči ú.l. imazamox). Velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst zajišťuje rostlinám nadprůměrnou úroveň přezimování. Rostliny jsou vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. VERITAS CL je vybaven rezistencí Rlm7 vůči fomě, je odolný vůči pukání šešulí a velmi dobře toleruje suché podmínky pěstování.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

Vysoká odolnost vůči přísuškům.

Výsledky


ŘEPKA JARNÍ – VÝNOS SEMEN 2012–2015
ŘEPKA JARNÍ – VÝNOS SEMEN 2012–2015