Velmi vysoký výnos semen a vysoký obsah oleje
Raná sklizeň
Vysoká HTS
Vysoká odolnost proti poléhání
MIRAKEL - RANÝ A STABILNĚ VÝKONNÝ HYBRID

MIRAKEL je raným velmi výkonným hybridem vycházejícím z úspěšného šlechtitelského programu jarní řepky RAPOOL. Ve zkušebním období ÚKZÚZ 2013–2016 dosáhl absolutně nejvyššího výnosu semen i oleje. Výnosovou stabilitu stvrzuje nadprůměrnými výnosy v každém roce pěstování: 2014 = 114 %, 2015 = 111 % a 2016 = 121 % výnosové úrovně liniových odrůd.

MIRAKEL tvoří středně vysoké rostliny (126 cm) s vysokou odolností proti poléhání (6,7). Hybrid dále vyniká vysokou HTS. Díky své odolnosti vůči významným chorobám řepky se MIRAKEL řadí mezi nejzdravější registrované odrůdy: hlízenka 6,6; fóma 7,1; černě 7,0 (ÚKZÚZ 2013–2016).

S ohledem na rané kvetení a ranost ke sklizni dosahuje stabilních výnosů také ve vyšších polohách a na chladnějších půdách. Další předností hybridu je velmi nízký obsah glukosinolátů (7,6 μmol/g semene).

Výsledky


MIRAKEL – VÝNOS SEMEN (%), SDO 2013–2016
MIRAKEL – VÝNOS SEMEN (%), SDO 2013–2016
MIRAKEL – VÝNOS SEMEN (%), SDO 2013–2016
MIRAKEL – VÝNOS SEMEN (%), SDO 2013–2016