Rekordní ve výnosu semen a oleje v praxi 2019
Pevné zdraví a tolerance TuYV
Maximální stabilita výnosu
ATORA - Všestranně dokonalá

ATORA - VŠESTRANNĚ DOKONALÁ

Nová výnosová úroveň semen a oleje, ohromující vitalita rostlin, vynikající zimovzdornost, výborný zdravotní stav a odolnost proti poléhání jsou základní charakteristiky hybridu s kompaktním patrem šešulí a polopozdním dozráváním. Inovativní šlechtění hybridu ATORA přináší významné zlepšení „fitness“ kondice rostlin v průběhu celé vegetace a napomáhá tím řešit některé aktuální problémy při pěstování řepky. Kombinací výnosu, kvality, odolnosti vůči chorobám a dalším hospodářsky významným vlastnostem se ATORA stává všestranně dokonalou. Díky „všestranné dokonalosti“ se těší tak velké oblibě v praxi.

REKORNÍ VÝNOSY SEMEN

ATORA je výjimečný hybrid s fantastickou plastičností. Velmi vysoké výnosy semen a oleje podává napříč celou Evropou, kde je nyní ke sklizni 130.000 ha. Ve sklizni 2019 dosáhla na běžných plochách u členů SPZO v kategorii „velké odrůdy“ (osevní plocha nad 5.000 ha) nejvyššího výnosu 3,40 t/ha z plochy 20.287 ha. Po třetí v praxi ATORA stvrzuje, že je mimořádným hybridem s cílem podat maximální výnos v každém ročníku.

REKORDNÍ VÝNOSY OLEJE

Každý rok přibývá pěstitelů řešících při výběru odrůdy také otázku olejnatosti. Důvodů je celá řada. Odpovědí RAPOOL je ATORA. Obsahem oleje překračujícím 50% (v sušině semen, registrace ÚKZÚZ) posouvá hranici výnosu oleje z hektaru. ATORA umí 1 % oleje navíc!

ZDRAVOTNÍ STAV

Dokonale prošlechtěný zdravotní stav hybridu ATORA s nadprůměrnými odolnostmi vůči významným chorobám řepky: hodnocení ÚKZÚZ - registrace: fómové černání stonku (6,7), hlízenka obecná (6,3), čerň řepková (7,0), verticiliové vadnutí (7,1) a plíseň šedá (7,7), vede k plnému fyziologickému dozrávání také v ročnících se zvýšeným infekčním tlakem.

KOMPENZAČNÍ SCHOPNOST

Rychlá tvorba kořenů a listové růžice a pozvolný nástup do jarní vegetace zajišťují robustním rostlinám ATORY (167 cm) dostatek prostoru pro tvorbu větví. ATORA má schopnost rychle zaplnit prázdná místa. Pevné lodyhy hybridu zajišťují velmi dobrou odolnost porostu proti poléhání (7,8 – ÚKZÚZ, SDO 2016-18). ATORA patří mezi nejsilněji větvící hybridy na trhu.

PROKÁZANÁ TOLERANCE VŮČI TuYV (TURNIP YELLOW VIRUS)

ATORA vykazuje vynikající výnosy s nejnižší variabilitou i při velmi vysokých intenzitách infekce TuYV. V ročníku 2016/17 s kalamitním výskytem mšic byla na základě analýz potvrzena na území ČR pozitivní přítomnost viru TuYV v úrovni 94%. Přesto ATORA vítězí v mnoha odrůdových pokusech u nás i na Slovensku – např. POP SPZO sortiment B.
Na základě mnoha výsledků pokusů i v praxi je hybrid ATORA klasifikován jako vysoce tolerantní vůči TuYV.

VITALITA ROSTLIN

S ATOROU přichází výjimečná rychlost v počátečním vývoji rostlin. Vitalita mladých rostlin při zapojování porostu je podle ÚKZÚZ u ATORY prokazatelně nejvyšší. Rychlý počáteční vývoj rozšiřuje okno pro setí a významně snižuje riziko poškození rostlin škůdci a při stresových situacích na podzim.

Doporučení pro pěstování: 

Vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy.
Vhodný pro střední až pozdní termíny setí.
Vhodný pro intenzivní i středně intenzivní způsob pěstování.
Výsevek: 400 000 – 600 000 klíčivých semen na ha. 

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

Mimořádně vysoký výnosový potenciál.

Výsledky


ATORA – ZDRAVOTNÍ STAV JAKO ROZHODUJÍCÍ FAKTOR VÝNOSU
ATORA – ZDRAVOTNÍ STAV JAKO ROZHODUJÍCÍ FAKTOR VÝNOSU
ATORA – OPĚT ŠPIČKOVÝ VÝNOS V ČESKÉ PRAXI, SKLIZEŇ 2018
ATORA – OPĚT ŠPIČKOVÝ VÝNOS V ČESKÉ PRAXI, SKLIZEŇ 2018
ATORA – VYNIKAJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV
ATORA – VYNIKAJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV
ATORA – POTVRZENÁ TOLERANCE TuYV – SKLIZEŇ 2017
ATORA – POTVRZENÁ TOLERANCE TuYV – SKLIZEŇ 2017
ATORA – DOKONALÁ POKRYVNOST POROSTU
ATORA – DOKONALÁ POKRYVNOST POROSTU
ATORA - NEJVÝNOSNĚJŠÍ A NEJPĚSTOVANĚJŠÍ HYBRID V PRAXI VE SKLIZNI 2019
ATORA - NEJVÝNOSNĚJŠÍ A NEJPĚSTOVANĚJŠÍ HYBRID V PRAXI VE SKLIZNI 2019