Nejvýnosnější v suchém roce 2018 ÚKZÚZ (5,95 t/ha)
Gen rezistence Rlm7 (proti fomovému černání stonku)
Extrémní odolnost vůči pukání šešulí
Specialista pro přísuškové lokality
DARIOT - DAR OD PŘÍRODY

SPECIALISTA DO SUCHA

DARIOT zaujme robustním habitem, produkujícím optimální počet šešulí na rostlinu i v horších pěstebních podmínkách. Klíčovou vlastností je snížená apikální dominance, která oproti standartnímu růstu translokuje více energie a živin do kvetení a tvorby šešulí. Kombinace těchto faktorů zabezpečuje maximální produkci také v suchých podmínkách pěstování na písčitých a kamenitých půdách.

NOVÁ „PNN“ GENETIKA PRO JISTÝ VÝNOS

DARIOT a KUGA jsou výsledkem nového šlechtění a selekce na specifi cké znaky – rychlejší start, efektivnější fotosyntéza a využití dusíku, optimální tvorba šešulí a výnosová stabilita.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

Poznámka: Gen RLM 7 rezistence vůči fomovému černání stonku, PPN hybrid s geneticky prošlechtěnou efektivnější fotosyntézou a využitím dusíku.

Výsledky


DARIOT – MAXIMÁLNÍ VÝNOS V EXTRÉMNĚ SUCHÉM ROCE 2018
DARIOT – MAXIMÁLNÍ VÝNOS V EXTRÉMNĚ SUCHÉM ROCE 2018