Výnosný, plastický a raný hybrid
Výjimečná zimovdornost a mrazuvzdornost
Vysoká stres-tolerance
KUGA - V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE

HOUŽEVNATÝ HYBRID PRO PRAXI

Ohromující vitalita rostlin v počátečním vývoji na podzim i po zimě a bezkonkurenční úroveň přezimování utváří z hybridu mimořádný materiál adaptabilní k extrémním podmínkám pěstování. Hybrid KUGA nastavuje zcela nová měřítka významných hospodářských vlastností, které je schopen předvést i v provozních podmínkách.

RANÝ, ZDRAVÝ A NEPOLÉHAVÝ

KUGA je vysoce výnosný raný až středně raný hybrid. Vytváří středně vysoký porost (162 cm) s nadprůměrnou odolností proti poléhání se známkou 8,1 na průměr 7,4 (ÚKZÚZ, SDO 2016–18). Ve zdravotním stavu vyniká v odolnostech vůči černím a hlízence. Vůči viru TuYV KUGA potvrzuje vysokou toleranci.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

Vysoká marazuvzdornost a zimovzdornost, vysoká stres tolerance.

Výsledky


KUGA – VÝKON PROVĚŘENÝ V ČESKÉ REGISTRACI
KUGA – VÝKON PROVĚŘENÝ V ČESKÉ REGISTRACI
KUGA NA LOKALITÁCH ÚKZÚZ
KUGA NA LOKALITÁCH ÚKZÚZ
KUGA – VÝNOS POLSKO, COBORU
KUGA – VÝNOS POLSKO, COBORU