Mimořádná stabilita a výnos (119 %)
Nejvyšší výnos a obsah oleje (48,70 %)
Hybrid rezistentní TuYV
Vhodný do všech podmínek
TEMPTATION  - NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HYBRID VŠECH DOB

NOVÝ VÍTR NA ČESKÁ POLE

TEMPTATION je středně raným hybridem tvořícím středně vysoké rostliny (151 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,7). Středně rané kvetení spolu s rychlým naléváním šešulí jsou základem homogenního dozrávání v celém profilu plodného patra a umožňují snadnou sklizeň. Velmi dobrý zdravotní stav a špičková odolnost vůči poléhání znamenají velmi dobrou výnosovou jistotu. TEMPTATION velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním způsobu pěstování 108,9 %. Zároveň je nejúspěšnějším hybridem v základní agrotechnice, kde při 180 kg N/ha jako jediný překonal hranici výnosu semen 5 t/ha (pokusy SDO IA 2019).
TEMPTATION vykazuje velmi nadprůměrné výnosy v zemích s rozdílnými pěstebními podmínkami. V České republice dosáhl v registračním řízení (ÚKZÚZ 2016–2018) 114 % kontrol DK Exssence, DK Exquisite a Horcal a s obsahem oleje 49,64 % v sušině semen. V nové tříletce SDO 2017-2019 patří opět k absolutní výnosové špičce – 119% průměru liniových odrůd (5,46 t/ha).

STOP VIRÓZÁM

TEMPTATION je vybaven rezistencí (gen R54) vůči TuYV (virus žloutenky vodnice) a jeho mimořádný výnosový potenciál se projevuje bez ohledu na to, zda je, či není virus v porostu přítomný. Nedílnou vlastností hybridu vedoucí ke stabilně vysokým výnosům v různých pěstebních podmínkách je velmi vitální růst rostlin na podzim. Vitalita a rychlý dynamický vývoj mladých rostlin hybridu umožňují lépe odolávat tlaku podzimních škůdců.
Tímto mohou být dosaženy vysoké výnosy také v obtížných letech s výskytem abiotických a biotických stresů.
Nová výnosová úroveň hybridu TEMPTATION má své pevné základy v geneticky podmíněné rezistenci vůči TuYV (virus žloutenky vodnice).

 

DO NÍŽIN I DO HOR, DO PÍSKU I DO KAMENÍ

Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR. Velmi dobrý nárůst biomasy a současná odolnost k přerůstání na podzim vede ke špičkové zimovzdornosti což umožňuje výsevy také ve středně pozdních termínech.

 

 

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

Plastický hybrid pro rozdílné půdně-klimatické podmínky pěstování. Rezistentní vůči TuYV. 

Výsledky


TEMPTATION - VÝSLEDKY POKUSŮ SDO IA 2018/2019
TEMPTATION - VÝSLEDKY POKUSŮ SDO IA 2018/2019
TEMPTATION SDO ÚKZÚZ, OBSAH OLEJE A VÝNOS OLEJE 2017-19
TEMPTATION SDO ÚKZÚZ, OBSAH OLEJE A VÝNOS OLEJE 2017-19
POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje sortiment B
POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje sortiment B
2020 - SDO ÚKZÚZ 2020
2020 - SDO ÚKZÚZ 2020
2020 - POP SPZO, sortiment B
2020 - POP SPZO, sortiment B
2020 - Výsledky sklizní z praxe
2020 - Výsledky sklizní z praxe
TEMPTATION - VÝNOS STŘEDNÍCH HYBRIDNÍCH ODRŮD S OSEVNÍ PLOCHOU 1000-5000 ha
TEMPTATION - VÝNOS STŘEDNÍCH HYBRIDNÍCH ODRŮD S OSEVNÍ PLOCHOU 1000-5000 ha
TEMPTATION - MAXIMÁLNÍ VÝNOS SEMEN A OLEJE
TEMPTATION - MAXIMÁLNÍ VÝNOS SEMEN A OLEJE