Nejranější hybrid řepky
Nový výnosový potenciál 117 % (ÚKZÚZ 2016–18, 119 % v 2019)
Homogenní porost kratšího vzrůstu 142 cm
Zdravý, rezistentní TuYV a mrazuvzdorný hybrid
KELTOR - RANÝ, KRÁTKÝ A VÝNOSNÝ

KELTOR je nový raný a krátký hybrid s mimořádně vysokým výnosovým potenciálem. Rostliny tvoří velmi kompaktní porost vysoký 143 cm s velmi vysokou odolností proti poléhání (8,4 – jedna z nejvyšších hodnot ÚKZÚZ 2016-18).

NA PLNÝ PLYN AŽ DO CÍLE

Rané kvetení a zrání (srovnatelné s hybridem Rohan) KELTORu svědčí. Výnosem semen 117 % na průměr kontrol stojí v čele výnosového pořadí novinek! V SDO IA v 2019 dosáhl druhého nejvyššího výnosu. Kratší porost s vysokou odolností proti poléhání (8,4) umožňuje úsporu regulace na jarní zakrácení. Homogenní zrání zajišťuje bezproblémovou sklizeň bez nutnosti desikace porostu.

ZDRAVÝ REKORDMAN

Výnosem semen v 1. roce státních zkoušek 6,96 t/ha dosáhl KELTOR 130 % výnosu kontrol, což představuje navýšení o 1,61 t/ha! Odolnosti vůči chorobám má KELTOR na vynikající úrovni: fomové černání stonku (6,3), verticilium (6,4), černě (7,3). Výnosový potenciál podtrhuje rezistence vůči TuYV.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

Nejranější hybrid s TuYV rezistencí, vhodný také pro půdy s nekontrolovatelným uvolňováním N (podniky s vyšším podílem ŽV a vyšší úrovní hnojení statkovými hnojivy).