Mimořádné zdraví, kombinace TuYV a RlmS
Specialista do úzkých osevních postupů
Vysoce odolný vůči poléhání 8,6
Nejvyšší olejnatost semen 48,9 % (v sušině semen) mezi nově registrovanými
DOMINATOR - DOKONALÝ UNIVERZÁL

 

DOMINATOR rozšiřuje nabídku nových adaptabilních hybridů reagujících na neustále se zvyšující požadavky praxe. Středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami (149 cm), odolnými proti poléhání (8,6 – ÚKZÚZ 2017–19) přináší unikátní kombinaci dvou odolností. Jednak geneticky podmíněnou rezistenci TuYV (gen R54) kontrolující virus žloutenky vodnice a novou rezistenci vůči fomové hnilobě lodyhy RlmS (adult plant resistance).

Dalším přínosem hybridu je absolutně nejvyšší obsah oleje. Ve skupině nově registrovaných odrůd je na prvním místě s obsahem 48,9 % v sušině semen.

ŘEŠENÍ V ÚZKÝCH SLEDECH

Zabudováním RlmS rezistence dochází k podstatnému zlepšení odolnosti proti hnilobě kořenového krčku a lodyhy. RlmS významně rozšiřuje spektrum dostupných rezistencí na tuto chorobu. Opakované pěstování odrůd se stejnou rezistenci provokuje vznik nových ras, které překonávají danou rezistenci.

ŘEŠENÍ PRO NOVÉ LIMITY

DOMINATOR kombinuje vynikající zdravotní stav, střední výšku porostu s velmi vysokou odolností proti poléhání a fantastickou olejnatost s vysokým výnosem semen. S touto výbavou je lépe schopen zajišťovat vysoké výnosy při současných i nových limitech při pěstování řepky.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

Vhodný do úzkých osevních postupů a studených jílovitých půd.

Výsledky


DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19
DOMINATOR - ŠPIČKOVÝ OBSAH OLEJE 2017-19
POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje - sortiment A
POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje - sortiment A
DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19
DOMINATOR - VÝNOS SEMEN 2017-19
DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19
DOMINATOR - VYSOKÁ ODOLNOST PHOMA LINGAM 2017-19
2020 - První v POP SPZO, sortiment A
2020 - První v POP SPZO, sortiment A