Vysoký výnos semen a oleje
Velmi rychlé vzcházení a vývoj rostlin na podzim
Odolnost vůči TuYV a fomě Rlm7
Nepukavost šešulí


DUPLO - Nový hybrid do sucha

Nová genetická řada ozimé řepky přináší rozšíření o robustní hybrid se středně raným dozráváním. DUPLO vytváří středně vysoký až vysoký porost (153 cm) s vynikající odolností proti poléhání 8,2 (ÚKZÚZ 2018–19). Výnosová stabilita má své pevné základy v prošlechtěném souboru odolností: viru žloutenky vodnice (TuYV), fomovému černání stonku – gen Rlm7, a odolnosti vůči pukání šešulí.

V PRŮMĚRU LEPŠÍ VITALITA O 20 %

DUPLO posunuje hranici rychlosti vývoje rostlin na podzim. Vitalita mladých rostlin při zapojování porostu je podle registračních pokusů prokazatelně nejvyšší. Rychlý vývoj kořenového aparátu a listové růžice umožňují hybridu zvládat také nepříznivé podmínky při vzcházení (sucho, pozdní termíny setí) a zároveň zajišťují dobré přezimování v kontinentálních podmínkách ČR.

VÝNOS OLEJE

Nové šlechtění od RAPOOL přináší novou dimenzi také ve výnosu oleje. V registračních pokusech dosahuje vysokých hodnot obsahu oleje 49,31 % v sušině semen (ÚKZÚZ 2018).

ZDRAVOTNÍ STAV

DUPLO je hybridem s dobrou odolností vůči významným chorobám řepky (Verticillium, Sklerotinia). Vyniká v odolnosti vůči fomovému černání stonku (známka 6,5 na průměr zkoušených odrůd 6,0 – ÚKZÚZ 2018–19).

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ

Hybrid je vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy, včetně přísuškových lokalit. Vhodný pro střední až pozdní termíny setí. Vhodný pro intenzivní až středně intenzivní způsob pěstování. Výsevek: 400 000 – 600 000 klíčivých semen na hektar.

 

 

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

 Mimořádná vitalita růstu rostlin na podzim.

 

Výsledky


DUPLO – HODNOCENÍ VÝVOJE ROSTLIN PŘED ZIMOU, PŘI POZDNÍM TERMÍNU SETÍ: 13. 9.
DUPLO – HODNOCENÍ VÝVOJE ROSTLIN PŘED ZIMOU, PŘI POZDNÍM TERMÍNU SETÍ: 13. 9.
POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje - sortiment A
POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje - sortiment A
DUPLO – VÝVOJ ROSTLIN NA PODZIM VE SROVNÁNÍ S PRŮMĚREM KONTROL
DUPLO – VÝVOJ ROSTLIN NA PODZIM VE SROVNÁNÍ S PRŮMĚREM KONTROL