Nová generace hybridů odolných Plasmodiophoře
Robustní habitus již na podzim pro lepší přezimování
Rané kvetení, rané zrání
Jednoznačný přínos ve výnosu semen (109 % na Mentor)
CROME - RANÉ KVETENÍ A ZRÁNÍ

Středně raný CROME [krome] je vedle hybridu CROQUET další novinkou určenou výhradně na pozemky zasažené Plasmodiophorou. Genetická variabilita šlechtění Rapool tak umožňuje pěstiteli úspěšně pěstovat řepku ozimou na pozemcích zasažených parazitem, který bohužel nabírá na významu.

 

Vysoká adaptabilita CROME umožňuje jeho pěstování na lehčích až těžkých půdách. CROME je hybridem pro střední až pozdní termíny setí s velmi rychlým vývojem na podzim. Rychlá regenerace na jaře, rané kvetení a ranější zrání zajišťuje maximální využití půdní vláhy pro tvorbu výnosu semen. Výnos CROME (109 % na Mentor) je jednoznačným přínosem pro praxi, o čemž se již přesvědčili také farmáři v Německu.

Z pohledu ranosti ke sklizni se hybrid CROME velmi dobře doplňuje s hybridem CROQUET. To umožňuje pěstiteli rozložit rizika počasí mezi dobou kvetení a sklizní a dosáhnout tak vyšší výnosové jistoty při pěstování řepky v podmínkách zatížených nádorovitostí brukvovitých.

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

Pro dosažení dlouhodobé rasově specifické rezistence, by se měl CROME vysévat výhradně na pozemky napadené plasmodiophorou (nádorovitostí)!

Výsledky


POP SPZO 2019 - relativní výnos odrůd s odolností proti plasmodiophora brassicae
POP SPZO 2019 - relativní výnos odrůd s odolností proti plasmodiophora brassicae
POP SPZO 2019/20 - odrůdy s odolností proti plasmodiophora brassicae
POP SPZO 2019/20 - odrůdy s odolností proti plasmodiophora brassicae