Velmi stabilní vysoký výnos semen, rezistentní TuYV
Špičková olejnatost a výnos oleje
Střední až kratší vzrůst, vysoká odolnost poléhání
Rané kvetení, středně rané zrání
BATIS - V REKORDECH MÁ ZÁPIS

BATIS je novým členem moderní rodiny hybridů od Rapool, který přichází s unikátní kombinací výnosu, olejnatosti a důležitých agronomických vlastností. Střední až kratší vzrůst rostlin (148 cm) v kombinaci s vysokou odolností proti poléhání (7,9) zajišťuje úspěšné vedení porostu ke sklizni také na živinově bohatých půdách s vysokým obsahem organické hmoty s rizikem nástupu rychlé mineralizace a zpřístupnění živin v důsledku srážek. Vysoká osvojovací schopnost živin je zásadním předpokladem pro stabilně vysoké výnosy semen v kombinaci se špičkovou olejnatostí. Tato vysoká efektivita příjmu živin je důležitou vlastností také v případě extenzivních technologií pěstování na živinově slabších půdách.

Navíc rezistence TuYV pomáhá udržet výnosovou stabilitu BATISu také v letech s vysokým tlakem přenašečů této choroby.

Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin na podzim umožňuje setí také ve velmi pozdních termínech, čímž BATIS umožňuje přizpůsobit setí aktuálním vláhovým poměrům.

 

REGISTRACE V ČR, DE a PL

Vynikající adaptabilitu různým půdně-klimatickým podmínkám BATIS dokazuje také registrací v různorodých podmínkách pěstování Německa a Polska. V rámci registračního řízení v ČR BATIS dosáhl vynikajícího výnosu semen 112 % a nejvyššího výnosu oleje 115 %. Obsah oleje v semeni je na špičkové úrovni 48,6 % v sušině semen (ÚKZÚZ 2017-2019).

BATIS byl registrován v roce 2019 v Německu, kde patří k nejvýkonnějším hybridům. Výnos semen a oleje byl hodnocen maximální možnou známkou 9. Takto vysoké hodnocení výnosu semen (9) i výnosu oleje (9) obdrželi pouze 3 hybridy BATIS, Heiner a Rebell, vše od Rapool (BSA, Neuzulassungen – Beschreibung der Werteigenschaften, 18.12.2019).

 

BEZPROBLÉMOVÝ ZDRAVOTNÍ STAV

BATIS je novou odrůdou s velmi dobrou odolností vůči všem významným chorobám řepky (ÚKZÚZ 2017-2019):  foma (6,1), hlízenka (6,0), verticilium (6,5), plíseň zelná (7,8)

Navíc je BATIS rezistentní TuYV.

 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ

Hybrid je vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy, včetně přísuškových lokalit. Vhodný pro střední až pozdní termíny setí. Vhodný pro intenzivní a extenzivní způsob pěstování. Výsevek: 400 000– 600 000 klíčivých semen na hektar.

 

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce pro ČR: Rapool CZ s.r.o.
Registrace: ČR 2020

Popis

Výnosové charakteristiky

Obsah oleje

nízký
vysoký

Výnosová stabilita

Odolnost proti poléhání

nízký
vysoký

Zdravotní stav

nízký
vysoký

Odolnost k přísuškům

nízký
vysoký

Regenerační schopnost

nízký
vysoký

Rajonizace

Lehké půdy

nízký
vysoký

Střední půdy

nízký
vysoký

Těžké půdy

nízký
vysoký

Vedení porostu - Agrotechnika

Ranný termín setí

nízký
vysoký

Pozdní termín setí

nízký
vysoký

Minimalizace/půdoochranné tech.

nízký
vysoký

Intenzivní způsob pěstování

nízký
vysoký

Extenzita/Low-Input-systém

nízký
vysoký

Raná sklizeň

nízký
vysoký

Pozdní sklizeň

nízký
vysoký

Rovnoměrnost dozrávání

nízký
vysoký

Poznámka

Adaptabilní hybrid s TuYV rezistencí a stabilně vysokým výnosem ve všech oblastech. Vysoká odolnost vůči černím.

Výsledky


POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje - sortiment B
POP SPZO 2019/20 - výnos a obsah oleje - sortiment B
2020 - Na sdíleném prvním místě v pokusech pro SDO ÚKZÚZ 2020
2020 - Na sdíleném prvním místě v pokusech pro SDO ÚKZÚZ 2020