Genetický základ z hybridu ATORA s rezistencí proti nádorovitosti
Robustní habitus a vyrovnaný zdravotní stav pro stabilní výnosy
Mrazuvzdornost
CROTORA - REZISTENT PROTI NÁDOROVITOSTI

CROTORA [krotora] je novošlechtěním v sortimenu hybridů s rasově specifickou rezistencí vůči nádorovitosti. Jedná se o středně raný až polopozdní robustní hybrid středního až vysokého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a komplexu významných chorob řepky. Hybrid je charakteristický rychlým vývojem na podzim a velmi dobrým přezimováním,
což bylo ověřeno v rámci zkoušení COBORU PL 2018 (CROTORA – podíl přežitých rostlin 95 %, průměr plasmodiophorových hybridů 90,6 %). CROTORA je nově registrován v Polsku. Průměrný výnos semen 2018–2020 je špičkových 110 %. Zároveň je zkoušen také v ČR v rámci speciálních poloprovozních pokusů SPZO. Hybrid je určen pro střední až středně pozdní termíny setí. Vhodný pro všechny druhy půd včetně problematických těžkých půd. S ohledem na ranost ke sklizni se CROTORA velmi dobře doplňuje s hybridem CROME.