Rapool Seed Power

Unikátní technologie společnosti Rapool kombinující čtyři podmínky nezbytné pro maximální vzcházivost osiva:

 

 

 

V oblasti mořidel je to pak několik kombinací jednotlivých mořidel fungicidních a insekticidních pro co nejdelší ochranu osiva v půdě:

Mořidlo Premium:                      obsahuje fungicidní mořidlo Scenic® Gold, RhizoFert®

Mořidlo Premium Plus:             obsahuje insekticidní mořidlo Buteo Start®, Scenic® Gold, RhizoFert®

Mořidlo Premium Plus L:          obsahuje insekticidní mořidlo Lumiposa®, Integral® Pro, Comcat®