Aktualizace trhu s řepkou ozimou a jarní

Únor 2022

Neobvykle vysoké ceny semen hlavních olejnin a olejů, které byly registrovány v lednu a únoru 2022, se pravděpodobně neudrží. Existuje několik faktorů, které naznačují pokles cen v následujících týdnech a měsících. Ceny řepky již ustoupily ze svých vrcholů. 8.února byly ceny Matif na úrovni 677 Euro, v květnu byly kontrakty na úrovni 606 Euro pro období srpna.

Dodávky jsou v současné době stále napnuté. Podpora cen bude do té doby, než bude dosaženo vyrovnané poptávky a nabídky. Určité uvolnění přichází z velkých dodávek australské řepky do EU, podporované rekordní sklizní 6,5 mil. tun (ve srovnání s 4,5 mil. tunu v minulém roce)

Od května do června budou ceny řepky ovlivněny novými sklizněmi v Kanadě, EU a Ukrajině. Při předpokladu normálního počasí lze předpokládat zotavení o 8 mil. tun v příštím období.

Světová produkce a export slunečnicového oleje se začínají projevovat a bude tomu tak i v příštích 6-7 měsících. S rekordními zásobami, které jsou v současné době dostupné, dosáhne lisování oleje 4,5 mil. tun za období od březen/září a ceny oleje tak budou klesat v důsledku vyšší produkce a exportu.

Oleje/Tuky: Nadbytek /deficit v produkci a spotřebě
 Oleje/Tuky: Nadbytek /deficit v produkci a spotřebě

Produkce palmového oleje, exporty a zásoby zůstaly pod nedávnými očekáváními, ale lze předpokládat nárůst v příštích měsících a překročení úrovně ve srovnání s rokem předcházejícím.

Existuje nejistota okolo dodávek a lisování sóji, protože se očekávají masivní ztráty na produkci v Brazilii, Paraquaji a Argentině během posledních 8 týdnů. Sója je určena především pro produkci mouky. Nejnovější odhady Oil Wordu naznačují vzestup cen u sójové mouky a pokles u sójového oleje. 

Pokud sledujeme dvouletý deficit produkce rostlinných olejů, lze říci, že existují naděje na dosažení nadbytku a obnovu zásob v úrovni 1,5 mil. tun v období říjen/září 2021/2022 s tím, že nadbytek je pravděpodobnější v období duben/září.

Avšak pokles cen u řepky a řepkového oleje bude relativně malý. Ceny budou podporovány tak, aby byly nad průměrem minulých 5 let, dokud světové zásoby nebudou doplněny. K tomu dojde až po roce 2023.

Podle našeho názoru ceny nové sklizně poklesnou během několika měsíců. Jestliže se předpovědi  nabídky & poptávky naplní a nedojde ke ztrátám v důsledku počasí v klíčových zemích, doporučuje se prodat relativně větší část produkce z roku 2022 dříve než obvykle a rozšířit plochy osevu v příštím podzimu, pokud to osevní postupy dovolují.  

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.

Únor 2022

 

Neobvykle vysoké ceny semen hlavních olejnin a olejů, které byly registrovány v lednu a únoru 2022, se pravděpodobně neudrží. Existuje několik faktorů, které naznačují pokles cen v následujících týdnech a měsících. Ceny řepky již ustoupily ze svých vrcholů. 8.února byly ceny Matif na úrovni 677 Euro, v květnu byly kontrakty na úrovni 606 Euro pro období srpna.

Dodávky jsou v současné době stále napnuté. Podpora cen bude do té doby, než bude dosaženo vyrovnané poptávky a nabídky. Určité uvolnění přichází z velkých dodávek australské řepky do EU, podporované rekordní sklizní 6,5 mil. tun (ve srovnání s 4,5 mil. tunu v minulém roce)

Od května do června budou ceny řepky ovlivněny novými sklizněmi v Kanadě, EU a Ukrajině. Při předpokladu normálního počasí lze předpokládat zotavení o 8 mil. tun v příštím období.

Světová produkce a export slunečnicového oleje se začínají projevovat a bude tomu tak i v příštích 6-7 měsících. S rekordními zásobami, které jsou v současné době dostupné, dosáhne lisování oleje 4,5 mil. tun za období od březen/září a ceny oleje tak budou klesat v důsledku vyšší produkce a exportu.

Oleje/Tuky: Nadbytek /deficit v produkci a spotřebě
 Oleje/Tuky: Nadbytek /deficit v produkci a spotřebě

Produkce palmového oleje, exporty a zásoby zůstaly pod nedávnými očekáváními, ale lze předpokládat nárůst v příštích měsících a překročení úrovně ve srovnání s rokem předcházejícím.

Existuje nejistota okolo dodávek a lisování sóji, protože se očekávají masivní ztráty na produkci v Brazilii, Paraquaji a Argentině během posledních 8 týdnů. Sója je určena především pro produkci mouky. Nejnovější odhady Oil Wordu naznačují vzestup cen u sójové mouky a pokles u sójového oleje. 

Pokud sledujeme dvouletý deficit produkce rostlinných olejů, lze říci, že existují naděje na dosažení nadbytku a obnovu zásob v úrovni 1,5 mil. tun v období říjen/září 2021/2022 s tím, že nadbytek je pravděpodobnější v období duben/září.

Avšak pokles cen u řepky a řepkového oleje bude relativně malý. Ceny budou podporovány tak, aby byly nad průměrem minulých 5 let, dokud světové zásoby nebudou doplněny. K tomu dojde až po roce 2023.

Podle našeho názoru ceny nové sklizně poklesnou během několika měsíců. Jestliže se předpovědi  nabídky & poptávky naplní a nedojde ke ztrátám v důsledku počasí v klíčových zemích, doporučuje se prodat relativně větší část produkce z roku 2022 dříve než obvykle a rozšířit plochy osevu v příštím podzimu, pokud to osevní postupy dovolují.  

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.