Současný vývoj na trhu s řepkou

27. července 2023

.

Podmínky počasí v Severní Americe a Austrálii v příštích 4-6 týdnech budou rozhodující pro vývoj cen na trhu řepky pro období 2023/24. Velké sucho v některých částech kanadských prérií  v minulých dvou týdnech vyvolalo celosvětově vliv na ceny řepky.

 

Ve většině oblastí Alberty a Saskatchewanu zasažených suchem nebyly do 24. července prakticky žádné srážky. Sucho a horko významně redukovaly půdní vlhkost v centrální a jižní Albertě, rovněž tak na severozápadě Saskatchewanu.

 

Kanadské ceny (stav v listopadu 2022) padly 27. července na 823,5 CAN, což byl pokles o 2 % ve srovnání s předcházejícím týdnem a dosáhly úrovně minulého roku (k datu 22. listopadu). Evropské ceny řepky spadly v minulém červencovém týdnu o 7 % a jsou v současné době 30 %  pod úrovní minulého roku, čímž se prémie za kanadskou řepku ve srovnání s EU rozšířila na více než 100 US dolarů, ve srovnání s prémií 36 US dolarů 27. července 2022.

 

V současné době vysoké prémie vedly k dovozu řepky z EU do přístavů ve východní Kanadě. Poslední OIL WORLD šetření vychází z toho, že v příštích týdnech bude následovat další množství, což znamená, že ceny řepky v EU budou stoupat ve srovnání s Kanadou.

 

První výsledky sklizně naznačují rozdílné výnosy řepky v rámci EU 27. Zatímco v Rumunsku mohly být dosaženy vynikající výnosy, byly výnosy ve Francii a Německu částečně zklamáním.

 

OIL WORLD předpovídal, že exporty řepky ze zemí EU budou dosahovat v červnu/červenci 2023/24 0,8 mil tun (ve srovnání s 0,57 mil tun v ročníku 2022/23), zatímco importy v tomto období by  měly zůstat na úrovni 5,6-5,7 mil. tun. Další rekordní sklizeň na Ukrajině byla odhadována na 3,7-3,8 mil. tun (ve srovnání s 3,8 mil. tun v roce 2022). Velmi omezené možnosti exportu z přístavů u Černého moře a riziko finančních ztrát pro ukrajinské zemědělce tím, že vysoce kvalitní zemědělské produkty  jako řepka v případě zhoršení konfliktu by mohly být znehodnoceny. To znamená, že možné exporty řepky do EU budou v budoucích měsících drženy vysoko.

 

Ceny evropských olejů z řepky se zotavily ve druhé polovině července velmi významně, vývoj byl podpořen zhoršujícími se výhledy na produkci v Kanadě, nejistotou exportů obilovin a olejnin, tak jako  stále stoupající poptávkou  po biodieselu. To následuje po silném poklesu cen v období dubna/června, silně stouply dovozy z Číny, které přibrzdily poptávku v EU. Zpracování řepky výrazně překročilo předloňskou úroveň.  

 

Z toho vyplývající nadbytek řepkového oleje měly v minulých měsících  vážné důsledky na ceny olejů v EU, přičemž byly známky i pádu  sojových olejů z jižní Ameriky a palmových olejů v jižní Asii.  Tyto neobvykle vysoké poruchy cen však byly jen přechodné, když vezmeme do úvahy, že nadbytek nabídky řepkového oleje v Evropě je velice malý ve srovnání se světovými objemy obchodu se sójovým a palmovým olejem.

.

ISTA Mielke GmbH –Weltmarktforschungsinstitut, 21077 Hamburg, Langenberg 25,  Tel: 040 761050-10  david.mielke@oilworld.de Internet: www.oilworld.de