Právní upozornění

Rapool CZ s.r.o.
Chaloupky 354
683 52 Šaratice

Tel.  + 420 541 221 175
Fax: + 420 541 221 113

IČ: 26925567
DIČ: CZ26925567
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45696.

Grafický návrh webu
www.kurreck.de

Technické zabezpečení & CMS
www.leine-weber.net

Disclaimer

I. Odpovědnost za obsah

  1. Všechny informace poskytované na našich webových stránkách stejně tak, jako informace poskytnuté na jiných platformách (profily společnosti na sociálních sítích) jsou poskytovány výlučně pro informační účely. Společnost Rapool věnuje tvorbě těchto webových stránek mimořádnou pozornost. Společnost Rapool však nezaručuje přesnost informací a uživatel bere na vědomí, že předkládané informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Proto se společnost Rapool zříká jakékoliv odpovědnosti za obsah webových stránek či za jejich případné použití.
  2. Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.
  3. Všechna doporučení pro pěstování představují příklady; Nemusí nutně odrážet nejnovější právní předpisy týkající se přípravků na ochranu rostlin a nepředstavují náhradu za regionální poradenství.
  4. Vyhrazujeme si právo měnit, doplňovat nebo mazat jednotlivé části našich stránek nebo celé webové stránky, nebo dočasně či trvale přerušit publikaci. Uživatelé nemají nárok na poskytování specifických obsahů na našich webových stránkách.

II. Odpovědnost za odkazy

  1. Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, které jsou mimo naši odpovědnost. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít žádnou záruku za obsah webových prezentací třetích stran.
  2. Společnost Rapool není zodpovědná za obsah jiných internetových stránek dosažených prostřednictvím umístěných odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně provozovatel daného webu. V případě, že se dozvíme o případném porušení práva na odkazovaných stránkách, okamžitě odstraníme přidružený odkaz.