ŽÁDOST O BONUS    za podporu osiva řepky RAPOOL

Podmínky pro poskytnutí bonusu od Rapool CZ s.r.o. (dále jen RAPOOL).
V termínu do 30. 5. 2021 pečlivě vyplnit žádost o bonus společnosti RAPOOL a řádně objednat osivo u Vašeho distributora (osivářské firmy).
Minimální objednané množství 21 výsevních jednotek (VJ).

Název zemědělského podniku *
 
* DIČ *
PSČ * Adresa *
Tel.* E-mail *
 
Jméno kontaktní osoby * Mobil *
Č. účtu *
Distributor osiva (osivářská firma) *
Plocha pěstované řepky v podniku celkem *
*Tato položka je povinná

SKLADBA NAKOUPENÉHO CERTIFIKOVANÉHO OSIVA ŘEPKY OZIMÉ RAPOOL V ROCE 2021
Odrůda Počet VJ v balení Mořidlo Počet klíčivých semen v 1 VJ Doporučená kupní cena Kč/VJ bez DPH pro konečného spotřebitele Počet objednaných výsevních jednotek (VJ)
TEMPTATION 3 Premium 500 000 2990,-
3 Premium PLUS 500 000 2990,- + 376,-
ATORA 3 Premium 500 000 2590,-
3 Premium PLUS 500 000 2590,- + 376,-
BATIS 3 Standard 500 000 2990,-
3 Premium 500 000 3160,-
3 Premium PLUS 500 000 3160,- + 376,-
DOMINATOR 3 Premium 500 000 3090,-
3 Premium PLUSL 500 000 3090,- + 376,-
KELTOR 3 Premium 500 000 2990,-
DUPLO 3 Premium 500 000 2990,-
KUGA 3 Premium 500 000 2290,-
CROME 3 Premium 500 000 3285,-
3 Premium PLUS 500 000 3285,- + 376,-
CROTORA 3 Premium 500 000 3245,-
VERITAS CL 3 Premium 500 000 2990,-
CLAVIER CL 3 Premium 500 000 3245,-
     
     
Počet VJ celkem
* možno vepsat další odrůdy z nabídky RAPOOL.“ Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží od 1. 5. 2021.

Mořidlo Standard: obsahuje Integral® Pro, Comcat®
Mořidlo Premium: obsahuje fungicidní mořidlo Scenic® Gold, RhizoFert®
Mořidlo Premium PLUS: obsahuje Buteo Start®, Scenic® Gold, RhizoFert®
Mořidlo Premium PLUSL: obsahuje Lumiposa®, Scenic® Gold, RhizoFert®

Podrobné informace o jednotlivých mořidlech naleznete na www.rapool.cz v rubrice mořidla.
Na mořidla Lumiposa® a Buteo Start® v ceně 376,- Kč/VJ se nevztahuje finanční bonus. Bonus je poskytován pouze na osivo a bude vypočten ze základní ceny osiva bez příplatku za mořidla Lumiposa® a Buteo Start®.

Prohlašuji, že výše uvedený zemědělský podnik je oprávněným příjemcem obratového bonusu ve smyslu všeobecných obchodních podmínek společnosti RAPOOL a že výše uvedené nakoupené osivo RAPOOL není určeno k dalšímu prodeji.

Upozornění:
Tento leták není objednávka, pouze žádost o udělení finančního bonusu.