ŽÁDOST O BONUS    za podporu osiva řepky RAPOOL

Podmínky pro poskytnutí bonusu od Rapool CZ s.r.o. (dále jen RAPOOL). Pečlivě vyplnit žádost o bonus společnosti RAPOOL a řádně objednat osivo u Vašeho distributora (osivářské firmy). Minimální objednané množství 21 výsevních jednotek (VJ).

Název zemědělského podniku *
 
* DIČ *
PSČ * Adresa *
Tel.* E-mail *
 
Jméno kontaktní osoby * Mobil *
Č. účtu *
Distributor osiva (osivářská firma) *
Plocha pěstované řepky v podniku celkem *

SKLADBA NAKOUPENÉHO CERTIFIKOVANÉHO OSIVA ŘEPKY OZIMÉ RAPOOL V ROCE 2020
Odrůda Počet VJ v balení Mořidlo Počet klíčivých semen v 1 VJ Doporučená kupní cena Kč/VJ bez DPH pro konečného spotřebitele Počet objednaných výsevních jednotek (VJ)
TEMPTATION 3 Premium 500 000 2985,-
3 Premium PLUS 500 000 2985 + 450,-
ATORA 3 Premium 500 000 2820,-
3 Premium PLUS 500 000 2820 + 450,-
KELTOR 3 Premium 500 000 2986,-
KUGA 3 Premium 500 000 2290,-
DARIOT 3 Premium 500 000 2340,-
CROME 3 Premium 500 000 3192,-
CROQUET 3 Premium 500 000 3192,-
CLAVIER CL 3 Premium 500 000 3127,-
VERITAS CL 3 Premium 500 000 3027,-
** 3 Premium 500 000
** 3 Premium 500 000
** 3 Premium 500 000
Počet VJ celkem
*Tato položka je povinná
** Možno vepsat odrůdy: DOMINATOR, DUPLO, KICKER

Mořidlo Premium PLUS: Obsahuje Lumiposa®, Scenic® Gold, RhizoFert® a Coating nebo Buteo® Start, Scenic® Gold a Coating.
Mořidlo Premium: Obsahuje fungicidní mořidlo Scenic® Gold, RhizoFert® a Coating nebo Integral® Pro, Comcat® a Coating.
Podrobné informace o jednotlivých mořidlech naleznete na www.rapool.cz v rubrice Rapool Seed Power.

Rapool CZ si vyhrazuje právo na volbu insekticidního a fungicidního mořidla.
Podrobné informace o jednotlivých mořidlech naleznete na www.rapool.cz v rubrice Rapool Seed Power.

Na mořidlo Lumiposa® a Buteo® Start v ceně 450,- Kč/VJ se nevztahuje finanční bonus. Bonus je poskytován pouze na osivo.
Finanční bonus na hybridy ATORA nebo TEMPATION bude vypočten ze základní ceny osiva bez příplatku Lumiposa.
Upozornění:
Toto není objednávkový formulář, pouze žádost o udělení finančního bonusu.
Osivo objednávejte u Vaši osivářské společnosti.