Popis mořidel

Scenic®Gold je kombinované fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva řepky proti houbovým chorobám: fomové černání stonku, plíseň zelná, rhizoktoniová hniloba brukvovitých, alternáriová skvrnitost.

 

 

Integral® Pro je fungicidní biologický přípravek na ochranu rostlin ve formě kapalného suspenzního koncentrátu (FS) pro moření osiva řepky proti fómové hnilobě brukvovitých a pro stimulaci rostlin řepky k přirozené obraně rostlin vedoucí k redukci škod způsobených dřepčíky rodu Psylliodes a Phyllotreta.

 

 

ComCat® je přírodním rostlinným stimulátorem přirozených obranných mechanismů rostlin proti abiotickým stresům, který optimalizuje vývoj rostlin pro zajištění homogenního růstu.

 

 

RhizoFert® obsahuje biologicky aktivní bakterie Bacillus atrophaeus pro podporu polní vcházivosti a růstu rostlin a doplňuje tak účinné látky nových mořidel Scenic®Gold a Lumiposa®. Přípravek pozitivně ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy pro zlepšení příjmu živin rostlinami a stimuluje růst kořenů.

 

 

Lumiposa® (úč. látka kyantraniliprol) je insekticidní mořidlo pro řepku ozimou. Nabízí spolehlivou ochranu vzcházejících rostlin řepky až do růstové fáze BBCH 13 proti raným škůdcům jako jsou dřepčíci (hlavně dřepčík olejkový), květilka zelná a pilatka řepková.