log

Aktualizace trhu řepka ozimá & řepka jarní

Leden 2021

Ceny řepky v EU nabídly v posledním týdnu ledna dobrou příležitost pro zemědělce, tj. prodat výhodně zbývající dodávky, i když nelze vyloučit, že cenová úroveň bude občas i nadále stoupat. 29. ledna  uzavíraly trhy na Matif na EUR 439,75, o 7% výše než na začátku měsíce, a dokonce o 15% výše nad úrovní, která byla začátkem listopadu. To znamená, že nové ceny produkce (od srpna) se pohybují o 6% výše než na konci ledna 2020. Cenové zvýhodnění bylo vyšší u kanadské jarní řepky.

Cena kanadské jarní řepky se vyvíjela nezávisle na evropských hodnotách a v květnu ve Winnipegu se dokonce obchodovala s prémií US-$ 3-10. I v druhé polovině ledna byla cena vyšší ve srovnání s nízkou cenou US-$ 60-70 před pěti měsíci. Ve skutečnosti tak překonala dřívější ceny sklizně jarní řepky na evropském trhu. Velké dodávky v první polovině sezony 2020/21 však výrazně redukovaly zásoby řepky na konci listopadu.

Graf – rozpětí měsíčních cen – vysoké, nízké x průměrné, EUR/T, Hamburg
 Graf – rozpětí měsíčních cen – vysoké, nízké x průměrné, EUR/T, Hamburg

Nedostatek jarní řepky a rovněž snížení optimismu z produkce bobů a oleje v Chicagu,  a palmového oleje v jihovýchodní Asii jsou pokládány na hlavní stimulační faktory pro vyšší ceny u ozimé a jarní řepky.    

V EU lisování oleje překonalo očekávání v červenci/prosinci 2020. Po relativně pomalém startu, lisování začalo překonávat objemy v listopadu s výrazným zvýšením v Německu Francii, Belgii a Polsku, což nahradilo snížené objemy lisování v UK.

Předběžná data z průmyslu naznačují další zvýšení lisování v EU na odhadovaných 2,17 mil. tun v prosinci, nejvyšší měsíční objem produkce od prosince 2016. Částečně vynikající marže, doprovázené výrazným zvýšením ceny řepkových pokrutin udrží pravděpodobně zvýšenou úroveň lisování v lednu/březnu 2021.  My se domníváme, že lisování řepkového semene dosáhne úrovně 23 mil. tun o nejméně 0,2 mil tun v době plné sezóny, což bude vyžadovat rekordní dovozy na úrovni 6,5 mil. tun v červenci/červnu 2020/2021.

Avšak současné ceny řepky v EU neodrážejí nedostatek produkce v EU. Jestliže ceny kanadské jarní řepky se budou zvyšovat, tak ceny řepky v EU dosáhnou vyšších úrovní minimálně dočasně – a spustí dodatečné dovozy z Kanady do doby než budou dostupné dodávky z nové sklizně.  

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který  analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.