log

Aktuální informace o trhu řepky & canoly

Prosinec 2020

Ceny řepky v EU jsou v současné době podhodnoceny. Kanadská jarní řepka (stav v lednu) se pohybovala na úrovni CAN-$ 615.20 blízko stavu 17. prosince, nejvyšší úroveň za 7 let. Zásoby kanadské jarní řepky dosahují úrovně rostlinných olejů a to je důvodem k 9% zvýšení na trhu ve Winnipegu za minulých 30 dní.

Denní hodnoty řepky v US-$/t
 Denní hodnoty řepky v US-$/t

 

To kontrastuje s trendy v EU na MATIF, kdy obchody byly uzavírány na úrovni EUR 413.00 17. prosince (vs. EUR 410.25, 17. listopadu). Tyto rozdílné cenové trendy prokázaly sníženou profitabilitu EU dovozů jarní řepky z Kanady, neboť EU prémiové obchody byly jen US-$ 21 vs. $ 55 před měsícem a v červenci 2020  US-$ 94.

Aktuální ceny dovozů jarní řepky z Kanady nejsou pro EU atraktivní. Kromě toho EU lisaři oleje spotřebovávají více domácí produkce řepky, což vede k vyšší redukci zásob a vyšším cenám EU řepky v příštích měsících.

Další redukce zásob je charakteristická pro EU (poznámka: do této sezóny je stále zahrnuta UK). Poslední OIL WORLD údaje naznačují, že EU zásoby řepky se sníží přibližně o 0,8 – 0,9 mil tun koncem prosince kvůli nižší domácí produkci, sníženým dovozů (hlavně z Ukrajiny) a poměrně vysokému zpracování lisováním.

Avšak EU dovozy australské jarní řepky umožní zvýšení zásob v období leden/červen 2021 a dojde k velkým dovozům z třetích zemí v druhé polovině sezóny. My očekáváme, že importy australské jarní řepky budou na úrovni 1,9-2,0 mil. tun v tomto období (srovnání 0,86 mil. tun v červenci /červnu 2019/2020).

Naopak, dovozy z Ukrajiny a Kanady pravděpodobně poklesnou na úroveň z předcházejícího roku. Vysoké ceny řepky v EU budou na průměrné úrovni, což udrží zvýšené dovozy.

EU-28 používala průměrně 0,6 mil. tun slunečnice na výrobu bionafty v minulých dvou letech. Vysoké ceny pro krmivářský průmysl způsobily, že cena nebyla schopna konkurovat nabídkám energetického sektoru. Evropští producenti bionafty proto potřebují větší množství řepkového oleje a dalších surovin, aby nahradili potřebu slunečnicového oleje. Proto je pravděpodobné, že dojde k dodatečné podpoře řepky a řepkového oleje v nastávajících měsících.

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který  analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.