Aktualizace trhu řepky ozimé a jarní

Omezené zásoby a potřeba rekordních importů řepky jsou předpokladem růstu cen komodity v EU 2020/21. Avšak skutečné zvýšení ceny bude určováno  poptávkou po oleji v EU v blízkém a středním období. Nižší produkce a prokazatelně snížené zásoby staré produkce v Austrálii zvýší pravděpodobně celkovou závislost na kanadské jarní řepce minimálně do prosince 2020. Avšak netarifní obchodní bariéry, např. stále nedořešený obchodní konflikt mezi Kanadou a Čínou a přetrvávající požadavky na produkci bez GMO jsou předpokládané limity pohybů řepky v rámci obchodních vztahů.

Podmínky pěstování řepky v Kanadě jsou v  současné době příznivé, a to umožňuje odhadnout zvýšení produkce na 19,7 mil. tun (zvýšení o 0,8 mil. tun). Ale očekávané velmi nízké skladové zásoby koncem července budou dle předpokladů udržovat zásoby v Kanadě nezměněné i v období 2020/2021. Časné odhady naznačují oživení produkce řeky v Austrálii na úroveň 3,2 mil. tun koncem roku 2020 (ve srovnání s 2,46 mil. tun), což naznačuje možnost vyšších exportů v období leden/červen 2021. Samozřejmě s ohledem na vývoj počasí, které bude muset být monitorováno velmi pečlivě.

 

První výsledky sklizně v hlavních produkčních zemích EU naznačují nižší výnosy v porovnání s očekáváními. Ve Francii jsou odhadovány průměrné výnosy v současné době 3,03 t/ha, což je o 4% níže než v minulém roce a současně nejnižší výnosy za posledních 10 let. Produkce se odhaduje v roce 2020 na úrovni 3,37 mil tun, ve srovnání s minulým rokem to bylo 3,5 mil. tun a v roce 2014 bylo dosaženo produkce 5,5 mil. tun.

            Další trend snižování výnosů se začíná rýsovat také ve Velké Británii, Rumunsku, Bulharsku a Rakousku. Pokud jde o Německo, výnosy jsou odhadovány o 5% vyšší na úrovni 3,5 t/ha, a to v důsledku lepších vláhových podmínek. Průměrné výnosy v EU budou stagnovat na úrovni 3,08 t/ha, při celkové produkci 16,5 mil. tun (snížení o 0,5-0,6 mil. tun ve srovnání s minulým rokem) související s dalšími poklesy osetých ploch.  

            Nedostatečná produkce EU bude jen málo doplňována dovozy 0,4-0,5 mil. tun z Ukrajiny. V červenci a srpnu budou dodávky řepky do Německa a EU států neobvykle nízké.      

            My předpovídáme dovozy australské řepky  do EU, které dosáhnou úrovně 1,7 mil.tun v období červenec/červen 2020/2021 a hlavní dodávky budou ke konci tohoto období. Předpokládáme dovoz jen 0,4-0,5 mil tun řepky z Ukrajiny, což bude vyžadovat rekordní dovozy kanadské jarní řepky v úrovni 1,8-1,9 mil tun v příštích 12 měsících. Avšak je mnoho různých faktorů, které mohou snížit EU importy z Kanady pod odhadované předpoklady, zvláště se jedná a dohodu Kanada/Čína a legislativní změny ve Francii.

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.