Aktualizace trhu řepky & Canola

Říjen 2020

Aktualizace byla připravena ISTA Mielke GmbH – Global Oil World analýzy a předpovědi pro olejnatá semena, tuky a olejové moučky Hamburg, Germany. Na www.oilworld.de jsou uvedeny další podrobnosti o společnosti a jednotlivých službách.

Poptávka  po olejninách ze strany biodiesel producentů v Evropě je nejistá pro období říjen prosinec 2020 a pro období leden březen 2021  a lze očekávat,že  zvýšené požadavky na   řepkový olej v EU se objeví v období od 8. října, na základě průběhu sklizně slunečnice a sóji v dalším období.

V minulých letech přibližně 5,6/5,9 mil. tun řepkového oleje bylo použito jako zásoba pro biodiesel, což odpovídá equivalentu 57-59% celkového používání řepkového oleje v Evropě. Zvláště   zimních měsíců, vysoký podíl RME je požadován, aby byly splněny kvalitativní parametry na biodiesel při nízkých teplotách. Sezónní výkyvy v poptávce po řepkovém oleji jsou v současné době nestabilní kvůli COVID 19 v Evropě, i když nelze předpokládat, že dojde u zavření trhu v nejbližší době, určitá rizika pro některé země přicházejí do úvahy.

Naopak, ceny semen slunečnice produktů ze slunečnice v minulých týdnech byly ovlivněny nižší než očekávanou nabídkou produkce z oblasti Černého moře.

 

 Týdenní ceny slunečnicového, řepkového a palmového oleje v Evropě (US-$/T)

Pravděpodobně dojde k podpoře zpracování jarní řepky v některých zemích v příštích měsících.V týdnu od 8. října discountní ceny řepkového oleje ve srovnání s kukuřicí se rozšířily na US-$ 90 ve srovnání s prémiovými cenami US-$ 140-150 v říjnu 2019, což zohledňuje měnící se základy trhu.

 Nedostatečná domácí produkce v EU, rekordní nákupy řepky a jarní řepky v období červenec/červen 2020/21 a rostoucí světová poptávka jsou hodnoceny jako faktory podpory ceny řepky v EU, aby se udržely atraktivní marže v příštích měsících.

Výhled 2021: Osevy ozimou řepkou byly horší než očekávání v různých evropských zemích v tomto roce, k minimálnímu poklesu došlo v Německu a Baltických zemích, kde byla snaha o kompenzace za minulé ročníky. Předběžné údaje z Francie naznačují další pokles v pěstování řepky  s odhadem, že plocha bude o 1 mil ha nižší než byla plocha 1.1 mil. ha v tomto roce a nejvyšší hodnoty byly 1.62 mil. ha v roce 2018. V Bulharsku ozimá řepka dosáhla úroveň předchozího roku,  a to 38% začátkem října.  

Na Ukrajině bude zaznamenán další pokles produkce řepky v roce 2021. Nedostatek vláhy v létě průkazně opozdil setí ozimů a řepky v září a říjnu. Je nepravděpodobné, že ministerstvo zemědělství podpoří v roce 2020 rozšíření ploch řepky o 1 mil. ha. Avšak, silné importní tlaky ze zemí EU stimulovaly mnoho zemědělců, aby provedli zásev řepky mimo doporučené termíny setí.