log

Aktualizace trhu řepka ozimá & řepka jarní

Březen 2021

Vysoké ceny kanadské jarní řepky jsou považovány za podpůrný faktor růstu EU cen řepky. V prvních třech týdnech března ceny ve Winnipegu byly prémiové až 25 USD (22. březen) ve srovnání s evropskými cenami řepky očekávanými v květnu. Nové ceny (v listopadu), signalizovaly snížení ceny kanadské jarní řepky na 22 USD v období 22. března (srovnání s 32 USD ze dne 22. února).

Avšak, ceny řepky v EU budou muset posílit ve srovnání s kanadskou jarní řepkou, aby se vytvořilo importní rozpětí v druhé polovině roku. Redukované otevřené zásoby a zvýšení o 0,4 - 0,5 milionů tun udrží pravděpodobně zvýšené EU importy v červenci/červnu 2021/2022. Rekordní dovozy 6,5-6,6 miliónů tun budou v této sezóně (zvýšení o 0,5 milionů tun), z čehož se odhaduje dovoz 1,9-2,0 milionů tun z Kanady. Z dřívějších sovětských republik se skutečně neočekává žádný nárůst exportu a začátek nové sklizně australské jarní řepky se očekává v prosinci, velké objemy kanadské jarní řepky budou požadovány v červenci/prosinci 2021. 

Importy ozimé & jarní řepky do EU 27  jsou očekávány v úrovni, která překonavá objemy předcházejícího roku v období leden/červenec 2021. Předběžná data obchodu už naznačují nárůst dovozů v úrovni 0,4 mil. tun nebo téměř 50 % tohoto množství v 11 týdnech do 11. března.

 

Velké exporty kanadské jarní řepky v úrovni 0,64 mil. tun se očekávají v období listopad/prosinec, pokud jde o exporty do EU hlavně v lednu. Dále se průkazně zvýší importy australské jarní řepky a dojde k vrcholu v lednu na úrovni 0,68 mil. tun. Příjezdy australské řepky do přístavů EU jsou očekávány hlavně v dubnu a v květnu. Výrazná obnova importů z Austrálie je pravděpodobnější než kompenzace očekávaného snížení příjezdů kanadské jarní řepky, která dosáhne celkem čtyř-ročního maxima 3,0-3,1 milionů tun v lednu/červnu 2021 (ve srovnání s 2,5 miliony tun v roce předcházejícím).

Předběžné údaje z průmyslu potvrzují velké lisování řepky v EU 27 + UK v únoru při odhadované úrovni zpracování 2,0 milionů tun překonalo úroveň minulého roku o  4-5 %, což signalizuje nárůst již čtvrtý po sobě jdoucí měsíc při srovnání nárůstu z roku na rok.     

            Velké dovozy australské a kanadské řepky do EU a obnova zpracování v Erith (jedna z největších lisoven v UK) se projeví nárůstem v kombinovaném lisování řepky v EU +UK již v roce 2021. Velké exporty řepkového oleje do Číny zvýší zpracovatelské obchodní rozpětí.

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který  analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.