Aktuální informace o trhu s řepkou ozimou a jarní

Narušená poptávka po řepkovém oleji průkazně ovlivňuje zpracování řepky v EU. Dopad na ceny řepky je prozatím omezován zhoršujícími se odhady úrody v EU. Nejnovější Oil World odhaduje snížení zpracování řepky v EU nejméně o 0.9 mil. tun nebo více než o 15 % ve srovnání s minulým rokem. 

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který  analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami a tuky. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.

Narušená poptávka po řepkovém oleji průkazně ovlivňuje zpracování řepky v EU. Dopad na ceny řepky je prozatím omezován zhoršujícími se odhady úrody v EU. Nejnovější Oil World odhaduje snížení zpracování řepky v EU nejméně o 0.9 mil. tun nebo více než o 15 % ve srovnání s minulým rokem na hodnotu 4.6 mil. tun v období duben/červen 2020. To je nejnižší úroveň za posledních 12 let.

Prudké snížení spotřeby motorové nafty omezuje poptávku po řepkovém oleji. Evropští zpracovatelé částečně upravili objemy výroby. Evropské zásoby řepkového oleje jsou tak v tuto chvíli poměrně bohaté. Otázkou zůstávají možnosti exportu. Letošní rekordní dovoz kanadské GMO řepky omezuje možnosti zužitkování řepkového oleje mimo energetický sektor.

Čtvrtletní produkce oleje v EU (mil. tun)
 Čtvrtletní produkce oleje v EU (mil. tun)

Evropské ceny řepkového oleje jsou stále relativně vysoké ve srovnání se sójovým olejem, ale surovina není dodavateli uváděna na trh důsledně s ohledem na zásoby zpracovatelů a s tím souvisejícími vyhlídkami trhu 2020/21. V EU-27 může spotřeba řepkového oleje klesnout o 0,7 mil. tun a v Číně o 0,5 mil. tun v říjnu / září 2019/20.

Výhled pro období 2020/2021: Pozdní mrazy a výrazně podprůměrné srážky jsou klíčovými problémy, které omezují perspektivy výnosů řepky v EU. Suchým počasím byla postižena zvláště Francie, ale kritický nedostatek vláhy je také v některých částech Německa, Polska a Rumunska.

Odhad plánovaný před měsícem se mění a nyní očekáváme v EU produkci řepkového semene 2020 s poklesem 0.3 mil. tun na 16.7 mil. tun, což je 14leté minimum. To je však stále nárůst hektarového výnosu o 2-3 % s ohledem na snížení ploch řepky.

Snížili jsme naše odhady francouzské produkce řepky o 0.5 mil. tun na 3.6 mil. tun na základě použití Agreste odhadů plochy 1.1 mil. ha a výnosu 3.36 t/ha (vs. 3.14 t/ha v roce 2019). Další ponížení trendu může následovat, pokud budou potvrzeny zprávy o zaorávkách (zrušení ploch). Pokračující sucho může snížit úroveň průměrných výnosů.

Podmínky pro pěstování se také zhoršily v Německu. Dostatek srážek do období poloviny března a velmi nízký tlak chorob vyvolával optimismus mezi německými pěstiteli řepky, přičemž letošní výnosy byly odhadovány na 3,8 - 4,0 t/ha. Avšak kombinace pozdních mrazů na úrovni -7 až -8 °C a teplého suchého počasí pravděpodobně sníží očekávané výnosy na 3,5 – 3,6 t/ha a německá produkce řepkových semen se tak sníží na cca 3,1 mil. tun (vs. 2,8 mil. tun v roce 2019).

Nízká spotřeba řepkového oleje a nedostatečná produkce z nové sklizně ovlivní ceny řepky v příštích měsících. Také ukrajinská produkce řepky bude pravděpodobně nižší, než se očekávalo. Došlo k omezení dodávek GMO free řepkových semen zpracovatelům olejnin, také to je faktor, který bude mít vliv na světový trh s řepkou.

ISTA Mielke GmbH, OIL WORLD, Hamburg 27. duben 2020