Aktualizace trhu řepka ozimá & řepka jarní

Duben 2021

Zhoršující se výhled v produkci je pravděpodobně důvodem, proč se evropské ceny řepky drží na střední úrovni. Avšak zvyšující se volatilita na globálních trzích rostlinných olejů a semen (hlavně sóji a olivového oleje)  mohou vytvářet  tlak na ceny řepky. V současné době jsou nové ceny okolo 450-460 EUR, což představuje cca 50 EUR nad průměrem minulých 10 let. Tato skutečnost vytváří vynikající marketingové příležitosti pro evropské farmáře. 

 

Produkce řepky v EU se ukazuje v roce 2021 nižší, než se původně předpokládalo, zvláště v důsledku silných mrazů ve Francii, později v části východní Evropy. Rozsah škod na řepkových porostech je stále nejasný, ale snížení výnosů v zasažených oblastech je nevyhnutelné.

Minulé odhady OIL WORLDu přepokládaly sklizeň řepky ve Francii 3,05 mil. tun v tomto roce, což je o 0,2 mil. tun nejnižší úroveň od roku 2001. Snížené plochy setí ozimé řepky jsou limitujícím faktorem celkové sklizně, přestože se očekává, že výnosy budou o 6-7 % vyšší. Naopak v Německu se očekává také, že perspektivy vyšších výnosů se zlepšily v minulých týdnech. Dostatek vláhy se jeví jako rozhodující v hlavních produkčních oblastech, a rovněž nižší rozvoj chorob vytváří částečně vynikající podmínky pro růst a vývoj.

Celková produkce řepky v EU-27 se přepokládá, že bude vyšší jen o 0,3 mil. tun a dosáhne úrovně 16,4 mil. tun v roce 2021, zatímco předpoklad v únoru byl 0,5 mil tun.

            Předpokládaná produkce v EU zůstává napjatá i v ročníku 2021/22, protože dojde k poklesu pohotovostních zásob pod 0,8 mil. tun tj. o 0,2 mil. tun méně než se očekávalo. Perspektivní zlepšení produkce řepky  v  EU  je nedostatečné pro snížení současného napětí a v důsledku toho budou vysoké požadavky na dovoz a vysoké ceny v červenci/červnu 2021/22.

            Předpokládá se, že dodávky řepky jarní z Kanady budou vysoké i v příštím roce a překonají rekordní požadavky na  dovoz z období srpen/březen 2020/21. I když došlo ke zvýšení osevních ploch na jaře, bude to nedostatečné, aby se mohly dále zvýšit dodávky kanadské řepky. Důvodem je sucho v prérijních oblastech, které postihuje letošní pěstování řepky jarní. Importéři budou nuceni zvýšit své požadavky na do dovoz z Ukrajiny a Austrálie v první polovině ročníku 2021/22.

            Tudíž, jakékoliv zvýšení výrobních ztrát v Austrálii kvůli nepříznivému počasí se projeví na cenách řepky vyprodukované v EU. Předpověď počasí a vlhkost v půdě se zatím jeví jako dobré a mohlo by dojít ke zvýšení osevů v následujících týdnech a předpoklad dosažení produkce v úrovni 4,2-4,3 mil. tun na konci tohoto roku. Přepokládáme, že dovoz řepky jarní z Austrálie by se mohl dále zvýšit v období červenec/červen 2021/22.

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který  analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.