Aktualizace trhu řepka ozimá & řepka jarní

Říjen 2021

           Ceny řepky v Evropě pokračují v posledním týdnu září růstem a dosáhly úrovně 656 Euro v severní Evropě 30. září, tj. o 4,5% vyšší, vysoce překračují ceny 380-390 Euro ze září minulého roku.

          Průměrné ceny se v září zvýšily o 8% oproti předcházejícímu měsíci a překonaly rekord 602 Euro, který byl zaznamenán v květnu, kdy došlo k neobvykle vysokému nedostatku v EU a současně ke sníženým dovozům z Kanady.

            Optimistické předpoklady v EU totálně překonaly vnější faktory, tj. očekávané obnovení světové nabídky rostlinných olejů (primárně palmového a slunečnicového oleje), které měly držet ceny řepky a řepkového oleje při jeho podpoře ve střednědobém termínu.  

              Nezávislá síla EU cen řepky odrážela rozšiřované prémiové ceny US sóji v Rotterdamu na úrovni 153 USD, nejvyšší úroveň za posledních 10 let. To je skutečnost ve srovnání s cenami o  10-45 USD vyššími, které byly registrovány v období listopad/únor 2020/21.

Na obrázku ceny řepky (zelená barva), sója (červená barva) na trhu v Rotterdamu.
 Na obrázku ceny řepky (zelená barva), sója (červená barva) na trhu v Rotterdamu.

            I když došlo ke zvýšení domácí produkce více než se očekávalo, evropští lisaři oleje stále potřebují nakoupit 5,0-5,5 mil. tun řepky ozimé nebo jarní na světovém trhu za předpokladu akceptovatelných cenových navýšení na střední úroveň. Je zajímavé konstatovat, že některé země jako Pakistán, Japonsko či SAE pokračují v importu relativně vysokých objemů řepky v minulých měsících bez ohledu na to, že ceny průkazně rostou.

               Ceny řepky jsou v současné době podporovány i nárůstem ceny řepkového oleje. Napětí na trhu s řepkovým olejem se bude dále prohlubovat v souvislosti s neobvykle nízkými obsahy oleje  řepky v Kanadě v ročníku 2021/22. Účastníci trhu budou velmi pečlivě sledovat oficiální údaje o lisování v září a říjnu a řešení důsledků velmi vysokých teplot a sucha na výnos oleje v roce 2021.

              Předběžné údaje, které vydala Kanadská komise, signalizují pokles průměrného obsahu oleje v tomto roce o 2,7 % s odhadem obsahu jen 41,4%. Pokud se vezme do úvahy množství kanadské řepky, které se používá k lisování 8,6 mil. tun v období srpen/červenec 2021/22 (snížení 1,8 mil. tun za jeden rok), pokles obsahu oleje bude dále snižovat produkci kanadského oleje o 220-240 tis. tun.

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který  analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.