log

Top Agrar Polska & RAPOOL Polska webinář

Kvůli pandemickým a sanitárním omezením COVID-19, RAPOOL Polska připravil webinář společně s firmou Agrar Polska. Hlavním cílem bylo prezentovat nejdůležitější záležitosti, které souvisejí s pěstování řepky: „Jak odborně pěstovat řepku za situace, kdy se mění agrotechnika a klimatické podmínky“. Byla prezentována situace na evropském a globálním trhu s řepkou, nejnovější výsledky ve šlechtění řepky a nové hybridy.  Hlavní přednášky byly prezentovány známými vědci/praktiky, kteří se zabývali jarním přihnojováním řepky dusíkem a efektivní ochranou proti chorobám. Prof. Witold Szczepaniak z University biologických věd prezentoval souvislosti s efektivností hnojení dusíkem a shrnul výsledky zkoušení, které bylo prováděné firmou Rapool pokud jde o termín setí a efektivitu využití dusíku u hybridních odrůd řepky. Zkušenosti ukázaly, že nové odrůdy využívají dusík efektivněji. Prof. Marek Korba z ústavu ochrany rostlin v Poznani uváděl hrozby, které plynou z důvodu výskytu chorob řepky a jak s nimi efektivně bojovat.