Odhady výnosu a produkce řepky v Německy jsou vyšší

Podle nejnovějších odhadů výnosů v Německu, výnos, plocha i celková produkce ozimé řepky bude vyšší, než se odhadovalo dříve. Národní průměr se očekává na úrovní 3,54 t/ha, co je zvýšení o 7% ve srovnání s minulým rokem. Podle sklizňového monitoringu společnosti RAPOOL je to o 7% více než v minulém roce. V monitoringu RAPOOL, kterého se účastnilo 290 farmářů, průměrný výnos 4,2 t/ha byl dosažen s odrůdami RAPOOL, což představuje vítané zvýšení výnosu ve srovnání s minulým rokem. Kromě toho 80% respondentů uvedlo, že odrůdy RAPOOL nevykázaly žádné polehnutí a jsou velmi stabilní. Více než 70% respondentů potvrdilo, že odrůdy RAPOOL mají genetický základy pro snadné až velmi snadné mlácení.