Výnosy řepky jsou ve Velké Británii na nízké úrovni

Výnosy řepky jsou ve Velké Británii nízké a odhadovaný výnos je na úrovni 2,6 - 3,0 t/ha, na základě výnosů z pozemků, kde již sklizeň proběhla. To je o 14-26% méně než v pětiletém průměru, který byl 3,5 t/ha, a je to výsledek špatného zapojení porostů, poškození škůdci (dřepčíci, holubi, slimáci) a slabého přezimování. Asi 7000 -7500 ha bylo zaoráno v květnu, ale kromě toho byly zjištěny výnosy 4,7 t/ha, pokud byly založeny dobré porosty nebo když při pozdějším setí byly porosty méně ovlivněny škůdci. Jinak výnos poklesl o 0,5 t/ha.