log

předpokládá se, že v období 2021/2022 bude vyšší sklizeň řepky

Mezinárodní výbor pro zrniny (IGC) odhaduje celosvětově zvyšující se sklizeň v příštím marketingovém roce u čtyř největších producentů řepky - Kanady, EU, Číny a Indie. Spotřeba zůstane téměř nezměněná. Podle  odhadů IGC se očekává, že celková produkce stoupne z 70,4 mil tun v roce 2020/21  na 72,8 mil. tun v roce 2021/22. Odhad IGC se opírá o předpověď 2 % zvýšení celkové plochy ve světě, ale také očekává, že budou vyšší výnosy.  Při celkové produkci 72,9 mil. tun se očekává, že globální spotřeba poklesne ve srovnání s předchozím rokem kvůli velkým požadavkům v Asii a Evropě. Avšak i tato spotřeba  zůstane na vysoké úrovni.