log

Řepka jako domov pro ptáky a mnoho jiných živočichů

Průkazně více hmyzu a hmyzích druhů je možno pozorovat na polích s řepkou nebo v jejich okolí než na polích, kde se pěstují obiloviny a kukuřice, protože řepka láká hmyz svou zářivě žlutou barvou a intenzivními atraktivnějšími květy od dubna do června. Život ptáků je častější na řepkových polích než na kukuřičných nebo obilních. Více než 12 druhů ptáků dává přednost řepce během doby pěstování. Ale žluté rostliny mají také velkou přitažlivost pro savce. Jeleni, daňci, srnci a rovněž prase divoké jsou pozorováni v řepkovém poli. Zajíc polní rád zůstává na okrajích pole v kolejích po traktoru. Zvláště pro srnčí zvěř hraje na jaře řepka důležitou roli v její stravě. Kromě toho dělají lišky a jezevci rádi nory v řepkových polích v zemědělské krajině.