Nový výnosový rekord v Bělorusku vytváří optimistickou atmosféru pro příští sezónu

Ministerstvo zemědělství a výživy Běloruské republiky nedávno publikovalo nové odhady pro rok 2020. Pěstitelé ozimé řepky dosáhli průměrného výnosu 2,5 t/ha (+0,4 t/ha ve srovnání s rokem 2019), nejvyšší výnos od roku 2014. Po několika obtížných letech s nepříznivými klimatickými podmínkami, zemědělci oceňují stále vyšší a vyšší výnosy hybridů řepky a vykazují zvýšenou ochotu investovat do udržitelného zemědělství. To bude stabilizovat oblast pěstování v následujících letech na větších plochách.