log

DUKE vyhrál soutěž krásy v síti YEN ve VB

RAPOOL má novou třívrstevnou odrůdu DUKE, která vykázala také velmi dobrou robustnost růstu na podzim v soutěži ve Velké Británii. V důsledku tlaku dřepčíka olejkového ve VB, YEN ((Yield-Enhancement Network – výnos podporující síť sestávající ze zemědělců, poradců a vědců), věnovali větší pozornost založení porostů řepky a jejich vývoji na podzim. Cílem společnosti YEN bylo 48 odrůd od farmářů v celé VB, které byly přihlášeny do soutěže s cílem lépe porozumět faktorům, které ovlivňují založení porostů řepky. Porosty byly hodnoceny podle následujících parametrů jako: založení porostu, prostorové rozmístění rostlin, uniformita mohutnosti rostliny, mohutnost  rostliny a zdravotní stav. DUKE vyhrál první cenu v kategorii normálně založených porostů (termín setí 15. až 31. srpna). DUKE přesvědčil na pokusném poli s parametrem „vynikající založení porostu 89 % a zaznamenal nejvyšší hodnoty ve všech kategoriích“ (zdroj Sarah Kendall z ADAS YEN Network). To jsou důvody, proč porost pěstovaný Stuartem Russellem v Lincolnshire byl prohlášen jako celkový vítěz všech kategorií.