Raps Radar

Obchodní válka s Čínou ukazuje první důsledky

První odhady kanadského ministerstva statistiky prezentují produkci na úrovni 18,5 mil. tun, což je o 9,3% méně než v roce 2018. Hlavními důvody pro snížení výměry jarní řepky jsou neuspokojivé ceny komodit, které jsou spojeny s obchodním konfliktem s Čínou. Kolaps exportu komodity do Číny vyvolal vysoký tlak na vlastní produkci a změnil její zaměření - Kanada by mohla brzy vyrovnat evropskou poptávku 5,8 mil. EUR. tun řepky (Strategie Grains, červenec 2019).