log

Nové registrace pro rozšířené portfolio v roce 2021/22

RAPOOL Polska dosáhla během registračního jednání registraci 3 hybridů pro pěstování na polském trhu v ročníku 2021/2022. METROPOL, DESPERADO a CONDOR rozšíří široké portfolio vysoce výnosných odrůd pro polské pěstitele řepky. Všechny 3 hybridy mají TuYV rezistenci, která je nutná pro dosažení vysokého výnosového potenciálu v Polsku. Kromě toho DESPERADO a CONDOR prokazují vysokou Phoma rezistenci založenou na genu Rlm7 a mají velmi dobrý zdravotní stav. Rovněž výnosová stabilita se ukázala jako velmi důležitá v minulých letech. DESPERADO má velmi vysokou odolnost k pukání šešulí, a tím velmi stabilizuje výnos.