Jasná cesta pro větší klimatickou ochranu je schválena – německý parlament (UFOP) vítá rozhodnutí o dalším vývoji kvót skleníkových plynů

Německý parlament rozhodl o snížení produkce skleníkových plynů z paliv. Zákon poskytuje stabilní snižování produkce emisí z 6% v současné době na 7% do roku 2022 a 25% do roku 2030. Německý parlament opakovaně vyzýval pro ambicióznější plán snižování emisí. Cílem bylo umožnit místnímu zemědělství a výrobě bionafty plánovat spolehlivěji střednědobé termíny, zatímco ve stejnou dobu rezidua z biopaliv, syntetických paliv a uhlíku pronikaly na trh přes jiné technologie, které měly volnější pravidla. Čas běží rychle z hlediska ochrany životního prostředí – proto je snižování produkce zaměřeno hlavně vozidla, aby se tak přispělo k dekarbonizaci.  Legislativní rozhodnutí proto současně dává signál pro zvýšení vyššího podílu přimíchávání do bionafty a velké poplatky za používání dopravních prostředků a bioetanolu u aut.