log

Jarní řepka – nová atraktivní volba pro osevní postup v roce 2021

Na základě cenových údajů na světových trzích s rostlinnými oleji řepka dosáhla v EU během minulých týdnů rekordních cen a předpovědi pro sklizňový ročník 2021 naznačují další robustní nárůst. To obrací tradiční osevní postup a řepka se nabízí jako nový potenciální kandidát pro setí v  osevních postupech se silným zastoupením obilovin. Sarah Hawthorne (DSV šlechtitelka) zdůrazňuje rozdíly ve výživě rostlin, protože „Na jaře seté plodiny využívají lépe přirozenou mobilizaci N v půdě, který se uvolňuje v půdě v pozdějším období, kdy jsou půdy teplejší a aktivní“. Již od roku 1970 šlechtitelé RAPOOL šlechtí nové hybridy jako například MENTHAL, který je první na jaře setý hybrid s odolností nádorovitosti a širokým spektrem odolností proti biotickému a abiotickému stresu.