Výzkumníci chtějí měnit řepkové bílkoviny z krmiv na potraviny

Nový výzkumný projekt SEEDFOOD má za cíl vytvořit základní úroveň znalostí k tomu, aby bílkoviny mohly být využity v budoucnu pro potraviny. Projekt byl založen grantem v částce 56 milionů dánských korun (~ 7.5 Mio. EUR) Nordisk Foundation Challenge Programem a je koordinován oddělením pro potravinové vědy na universitě v Kodani. Dnes je řepka hlavně využívána pro extrakci řepkového oleje, zatímco zbytková frakce bílkovin je využívána pro krmení. Cílem bude získat co nejvíce oleje a potom zahájit procesy získávání bílkovin za vysokých teplot. Hlavním cílem je vypracování mírných metod získání bílkovin bez jejich poškození. Tento projekt poběží 6 let a začíná 1. ledna 2022.