log

Vyžadují klimatické změny nová období pro kvetení ozimé řepky?

Klimatické změny a zvýšení teplot vedlo v minulých 30 letech k začátku kvetení řepky o 10 dní dříve. Ve stejnou dobu pozorujeme nárůst rizika pozdních mrazů a poškození květů mrazem během kvetení. Ústav pro biologické, ekologické a agrární vědy Biological, Environmental & Rural Sciences (IBERS) z Aberystwyth University se zbýval molekulárními mechanismy, které dovolují plodinám synchronizovat kvetení s příznivými podmínkami klimatu.  Rozsáhlá studie prokazuje, že kvetení je založeno na dynamice několika genů. Lepší porozumění této dynamice dovoluje výzkumníkům navrhnout plodiny, které rostou lépe ve specifickém prostředí.