log

Ztratí Ukrajina vedoucí pozici v importech do EU?

Produkce řepky na Ukrajině se dostala po několika úspěšných letech do problému. Na základě výrazného snížení ploch pěstování a následnému výskytu rizik v pěstování řepky může Ukrajina ztratit svou pozici největšího exportéra řepky do zemí EU v ročníku 2021-22. Řepkou bylo oseto 880 000 ha pro sklizeň v roce 2021 (- 27 % ve srovnání s minulým rokem). Hlavním důvodem pro sníženou plochu pěstování byly nepříznivé podmínky počasí a nízké výnosy v roce 2020. Kromě toho, ceny řepky nekopírují globální ceny. Zatímco cena řepky vzrostla v listopadu o 6%, ceny pšenice stouply ve stejném období o 37%. Na základě současného stavu na poli se odhady produkce pohybují v rozmezí od 1,7 mil. tun do 2,1 mil tun. Znamená to, že dojde k poklesu exportu řepky v ročníku 2021/2022, což dostane Evropský trh s řepkou pod tlak, protože importy z Ukrajiny představují polovinu evropských importů.