Raps Radar

Řepkové šroty jako nový zdroj bílkovin

Ministerstvo zemědělství v Polsku pod vedením Krzysztofa Ardanowského prosazuje zvýšení produkce nativních proteinů. Cílem je snížit závislost na GMO sóje v následujících letech (dovozní hodnota sóji: 900 mil. EUR / rok). Byl proto zřízen národní program, jehož cílem bylo také zvýšit pěstování řepky jako hlavní zdroj krmných bílkovin. Jeden úspěšný hybrid pro tento účel je již k dispozici: DYNAMIC od společnosti Rapool obsahuje 38,75% bílkovin o 1,2% více než kontroly.