Kanada

Kanada

Monitoring sucha v prériích států Alberta (AB), Saskatchewan (SK) a Manitoba (MB)

Velké srážky během měsíce května 2021 snížily problémy sucha napříč mnoha částí prérií, zatímco jiné oblasti zůstaly velmi suché. Tyto srážky zlepšily půdní vlhkost na krátkou dobu. Dlouhodobé účinky, zahrnující zvláště velký nedostatek po suchém roce 2020, pokračovaly svými negativními důsledky napříč hlavními oblastmi státu Saskatchewan. Některé oblasti zaznamenaly druhý nejsušší květen za 100 let. Mimořádně nízké srážky srovnávané s historickými údaji se projevily zvláště na hranicích státu Manitoba a USA. 85 %  oblastí v Albertě bylo klasifikováno jako suché, v Saskatchewanu to bylo 96% a v Manitobě 100%. Tyto zemědělské oblasti jsou charakterizovány jako abnormálně suché až mimořádně suché.

Zdroj: https://www.agr.gc.ca/atlas/maps_cartes/canadianDroughtMonitor/monthlyAssessments/en/2021/cdm_2105_mn_en.pdf, 16.06.2021
Francie

Francie

Francouzská bionafta z řepky pro pohon Europorte lokomotiv Euro400

EUROPORTE a Saipol podepsaly dohodu o pokusech s použitím Oleo100 a B100 typů paliv jen z francouzských řepek k pohonu lokomotiv v komerční činnosti. Tříměsíční pokus začne 6. července 2021 s lokomotivami Stadler Euro400, které převáží nákladní vlaky. Cílem pokusu je nahradit naftu, která se používá na silnicích, Europorte lokomotivami na neelektrifikovaných tratích s palivem OLeo 100. Toto obnovitelné palivo by mělo redukovat  emise uhlíku o 60 %. Europorte uvádí, že pokusná délka trati bude 1500 km za týden a mělo by se ušetřit lokomotivami týdně 35 tun emisí CO2.

Zdroj: https://www.railjournal.com/locomotives/french-rapeseed-fuel-trials-for-europorte-euro400-locomotives/, 16.06.2021
Austrálie

Austrálie

Australské exporty řepky do Německa rychle rostou

Import australské řepky na německý trh se velmi zrychlil nedávno, když od konce ledna poklesly dodávky z Kanady. I když sklizeň řepky v Německu v roce 2020 byla vyšší než v předchozích letech, i tato sklizeň byla pod průměrem. To znamená, že velké importy řepky budou opět potřeba v období 2020/21. Kanada, Ukrajina a baltské státy byly velcí exportéři v první polovině tohoto období.

V první čtvrtině tohoto roku, Kanada a Ukrajina poskytly největší objemy. Ukrajina dodala více než o 169 000 tun více než v předcházejícím roce, zatímco dodávky z Kanady poklesly o témě 87 000 tun. V současné sezóně Německo dovezlo 335 000 tun australské řepky v období leden až březen. To představuje zvýšení o více než 150% ve srovnání s předcházejícím rokem.

Zdroj: https://biofuels-news.com/news/australian-rapeseed-imports-to-germany-soar/, 16.06.2021
Dánsko

Dánsko

Výzkumníci chtějí měnit řepkové bílkoviny z krmiv na potraviny

Nový výzkumný projekt SEEDFOOD má za cíl vytvořit základní úroveň znalostí k tomu, aby bílkoviny mohly být využity v budoucnu pro potraviny. Projekt byl založen grantem v částce 56 milionů dánských korun (~ 7.5 Mio. EUR) Nordisk Foundation Challenge Programem a je koordinován oddělením pro potravinové vědy na universitě v Kodani. Dnes je řepka hlavně využívána pro extrakci řepkového oleje, zatímco zbytková frakce bílkovin je využívána pro krmení. Cílem bude získat co nejvíce oleje a potom zahájit procesy získávání bílkovin za vysokých teplot. Hlavním cílem je vypracování mírných metod získání bílkovin bez jejich poškození. Tento projekt poběží 6 let a začíná 1. ledna 2022.

Zdroj: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-06/uoc--rwt_1060721.php, 16.06.2021
Německo

Německo

Jasná cesta pro větší klimatickou ochranu je schválena – německý parlament (UFOP) vítá rozhodnutí o dalším vývoji kvót skleníkových plynů

Německý parlament rozhodl o snížení produkce skleníkových plynů z paliv. Zákon poskytuje stabilní snižování produkce emisí z 6% v současné době na 7% do roku 2022 a 25% do roku 2030. Německý parlament opakovaně vyzýval pro ambicióznější plán snižování emisí. Cílem bylo umožnit místnímu zemědělství a výrobě bionafty plánovat spolehlivěji střednědobé termíny, zatímco ve stejnou dobu rezidua z biopaliv, syntetických paliv a uhlíku pronikaly na trh přes jiné technologie, které měly volnější pravidla. Čas běží rychle z hlediska ochrany životního prostředí – proto je snižování produkce zaměřeno hlavně vozidla, aby se tak přispělo k dekarbonizaci.  Legislativní rozhodnutí proto současně dává signál pro zvýšení vyššího podílu přimíchávání do bionafty a velké poplatky za používání dopravních prostředků a bioetanolu u aut.

Zdroj: https://www.ufop.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/bundestag-macht-weg-frei-fuer-mehr-klimaschutz-im-verkehr/, 16.06.2021
Francie

Francie

Sklizeň řepky ve Francii se očekává nejhorší za posledních 20 let

Očekává se, že ve Francii, produkce řepky pravděpodobně bude letos nejnižší za posledních 20 let a klesne pod 3 mil. tun. To bude dalších minus 9% ve srovnání s ročníkem 2020/21 a dokonce o 32 % méně než je pětileté minimum.  Globální trh s řepkou je napjatý – minulý ročník skončil deficitem. Dva velmi slabé ročníky v EU by k tomu přispěly. Průkazný pokles v plochách, zákaz používání důležité skupiny pesticidů a rovněž počasí (např. velmi suché pozdní léto 2020) byly hlavními důvody.

Zdroj: https://www.godmode-trader.de/artikel/raps-frankreichs-ernte-auf-20-jahrestief-erwartet,9505388, 16.06.2021