Německo

Německo

Raná sklizeň předpovídá slibné výsledky

I přes neuspokojivou sklizeň řepky v roce 2019 jsou zemědělci stále přesvědčeni, že je její pěstování rentabilní, což se projevuje navýšením osevů řepky na plochu 952 700 ha (12% navýšení oproti 2019). Je nutno uvést, že mírná zima pomohla řepce na polích ve východním Německu, kde se řepky zprvu potýkaly se špatnými podmínkami při vzcházení. Poslední odhady německé společnosti (German Raiffeisen association) uvádějí předpověď výnosu v roce 2020 na úrovni 3,6 t/ha, což představuje produkci 3.44 mil. tun (+ 22 % vs. 2019).

Zdroj: https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/2020-03/13_Tabelle%20Ernteschaetzung%20Maerz%202020.pdf, 10.12.2019
Bělorusko

Bělorusko

Bělorusku zvyšuje svůj vývoz řepky na novou úroveň

Bělorusko zvýšilo během ledna a února 2020 své exportní transakce prostřednictvím Běloruské komoditní burzy (Belarusian Universal Commodity Exchange (BUCE)) na úroveň 3,5 mil. dolarů, což je 26 krát více, než za stejné období v roce 2019.  To představuje okolo 4.600 tun řepkového oleje, což je 22 krát více, něž byla skutečnost v roce 2019. Hlavní exportní státy byly Lotyšsko, Litva, Švýcarsko nebo Estonsko. Společnost BUCE je v Bělorusku důležitou komoditní burzou ve východní Evropě.

Zdroj: https://eng.belta.by/economics/view/belarus-rapeseed-oil-export-via-buce-26-times-up-in-january-february-2020-128946-2020/, 10.12.2019
EU27 + UK

EU27 + UK

Nabídka řepky zůstává napjatá

Marketinkoví experti ze společnosti Strategie Grains (Francie) uvádějí ve svých odhadech ze začátku března celkovou produkci v Evropě 17,85 mil. tun pro sklizeň 2020 (včetně VB).  Tyto údaje jsou založeny na několika faktorech: nižší výměra řepky, která činí jen 5.49 mil. ha a mnoho problémů s řepkou v severských zemích, kde řepka musela bojovat se silnými srážkami na podzim a v zimě. To vedlo také k situaci, že v Dánsku nebo Velké Británii došlo k zaplavování některých polí. V současné době se stále kalkuluje s průměrným výnosem 3,25 t/ha, což by bylo více než v minulém roce (2019: 3,1 t/ha).

Zdroj: http://www.coceral.com/web/january%202020/1011306087/list1187970814/f1.html, 10.12.2019
United Kingdom

United Kingdom

Nový přehled potvrzuje pesimistické předpovědi

Jak bylo již uvedeno v minulé zprávě výboru pro zemědělství a zahradnictví (Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB)), zejména řepková pole jsou po zimě ve špatném stavu. Celkově je 37 % pozemků ve velmi špatném stavu. To je o 12 % více než ve srovnání s minulou zprávou z listopadu 2019. Hlavním důvodem je zaplavení polí během podzimu, zimy a poškození hmyzem, zvláště dřepčíkem olejkovým.

Zdroj: https://ahdb.org.uk/cereals-oilseeds/early-bird-survey, 10.12.2019
United Kingdom

United Kingdom

Řepka v bio-režimu jako nový specializovaný produkt?

Produkce bio-řepky by mohla být alternativní variantou zisku pro zemědělce v severních oblastech Skandinávie. Skotští pěstitelé, chtějí zkoušet pěstování bio-řepky ve vlastním projektu. Bio-řepka může poskytnout příjem až 1.100 € za tunu, na základě produkce dvou cenných produktů: řepkových pokrutin jako vysoce energetického, respektive vysoce bílkovinného krmiva pro ekologickou živočišnou výrobu, a potravinářsky využitelného oleje. Projekt byl založen po exkurzi skotských farmářů ve Švédsku, kde zemědělci objevili zajímavý biologický režim, který představuje cca 9 % celkového trhu s řepkou. 

Zdroj: https://www.fwi.co.uk/arable/osr/how-farmers-are-growing-scotlands-first-organic-osr-crop, 10.12.2019
Čína

Čína

Kvetení řepky je online

Produkce řepky v oblasti jihozápadní Číny nachází alternativy řešení krize způsobené koronavirem. Na základě značných restrikcí jsou kvetoucí lány řepky vysílány online-technologií virtuální reality na smartphonech. Projekt běží vedle festivalu kvetoucí řepky v provincii Sichuan. Diváci mohou sledovat kvetení řepky na ploše 6,600 ha. Několik přímých přenosů také pomáhá lepšímu porozumění místnímu farmářskému životnímu stylu.

Zdroj: https://news.cgtn.com/news/2020-03-27/Online-rapeseed-flower-festival-held-in-SW-China-PczqaB17xu/index.html, 10.12.2019