Rusko

Rusko

Nové registrace odrůd pro příští sklizeň

Trh s ozimou řepkou v Rusku se vyvíjí v závislosti na nových odrůdách. Rapool podporuje vývoj nových odrůd a sleduje přitom adaptaci na podmínky pěstování. V současné době jsme rádi, že ruská komise pro registraci odrůd (Russian State Variety Commission) zaregistrovala 8 nových hybridů ATORA, KELTOR, KICKER, KUGA, LEXION, RAGNAR, TEMPTATION a THURE a my máme možnost nabídnout tyto nové hybridy pro pěstování a přidat je k již existujícímu spektru odrůd v Rusku.

Zdroj: Rapool International, 10.12.2019
Česká Republika

Česká Republika

Jak spolehlivé je hodnocení průměru kořenového krčku, jako parametru pro předpověď výnosu?

Petr Baranyk (SPZO – Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin) uveřejnil během přednášek na ročníkovém setkání pěstitelů v Hluku koncem měsíce listopadu pozitivní předpověď zvýšení produkce ozimé řepky v České republice. Na základě interního hodnocení průměru kořenového krčku, je možno provést první předpovědi výnosu pro následující vegetační období před příchodem letního období. Současné porosty vykazují 11,5 mm průměr kořenového krčku, a to je slibný základ pro vedení porostu na jaře ve srovnání s průměrem 9,2 mm v minulém roce. Tato teorie potvrdila předpověď výnosu COCERAL v lednu 2020, která odhaduje výnos 3,18 t/ha vs. 3,07 t/ha v roce 2019.

 

Zdroj: Petr Baranyk (SPZO), HLUK 2019, 10.12.2019
EU27 + UK

EU27 + UK

Nabídka řepky zůstává pod tlakem

Na základě současné předpovědi výroby řepky (jak ozimé, tak jarní) pro sklizeň 2020 v zemích EU-28, bude k dispozici jen 17.1 mil. tun, domácí výrobci oleje se budou muset spoléhat na vysoký dovoz řepky. Lehce zvýšené údaje o sklizni přichází z dobře vyvinutých porostů v Německu, Francii a Rumunsku. Výraznější zvýšení produkce bude limitováno nižšími odhady v Dánsku, Švédsku a Litvě, kde nepříznivé klimatické podmínky způsobily, že porosty řepky jsou po zimě slabší.

Zdroj: http://www.coceral.com/web/january%202020/1011306087/list1187970814/f1.html, 10.12.2019
United Kingdom

United Kingdom

Srovnávací měřítko – klíčový nástroj ke zvýšení efektivity nákladů?

Za účelem rovnání nákladů vlastní produkce s náklady jiných farmářů, britská organizace AHDB vyvinula nástroj nazývaný faremní měřítko (Farmbench). Nedávné analýzy produkce řepky v UK vykázaly, že nejlepších TOP 25% pěstitelů mělo nejnižší náklady, pokud jde o ochranu rostlin, hnojení a režijní náklady. Tito farmáři používali o 17% méně minerálních hnojiv než farmáři s nejvyššími náklady a ušetřili 18% nákladů na ochranu rostlin. Hlavním faktorem nejlepších výsledků ale byly pracovní náklady u TOP 25%, když farma hospodařila s průměrem 286 ha na jednoho zaměstnance na plný úvazek, zatímco u nejnižších TOP 25 to bylo 190 ha na jednoho zaměstnance na plný úvazek.

Zdroj: AHDB Oilseedrape Benchmark Report 2019, Rebecca Brookes, 10.12.2019
United Kingdom

United Kingdom

Řepka zůstává „problémové dítě“

Letošní velmi časný přehled (Early Bird Survey, EBS), organizovaný Andersonovým centrem za asistence  asociace nezávislých poradců (Association of Independent Crop Consultants, AICC), odhaduje každoročně vývoj sklizně po zimě. Současné údaje o produkci ozimé řepky jsou nepříznivě ovlivněny poklesem ploch pro sklizeň v důsledku kritických podmínek pro růst a vývoj, zvláště mokrého podzimu a tlaku dřepčíka olejkového. Výměra řepky pro sklizeň v roce 2020 se očekává na úrovni jen 361.000 ha.

Zdroj: https://ahdb.org.uk/cereals-oilseeds/early-bird-survey, 10.12.2019
Maďarsko

Maďarsko

Řepka je stále nejziskovější olejninou

Ozimá řepka patří s plochou větší než 300.000 ha k hlavním plodinám v Maďarsku. Na základě ročních údajů o ziskovosti hlavních plodin na orné půdě (bez dotací), které zpracoval Zemědělský ústav ekonomického výzkumu (Agricultural Economics Research Institute, AKI), je možno zjistit že ozimá řepka je vysoce zisková. Poslední analýza z období (2014 -2018) uvádí řepku s příjmem 222 €/ha na druhém místě za kukuřici. Srovnání se slunečnicí (162 €/ha) a sójou (57 €/ha) podtrhuje důležitost řepky jako finančně výhodné plodiny pro maďarské zemědělce.

Zdroj: Agricultural Economics Research Institute (AKI) 2019, 10.12.2019