log
Švédsko

Švédsko

1. A 2. MÍSTO VE ŠVÉDSKÉ SOUTĚŽI RAPSMÄSTEREN BYLO DOSAŽENO RAPOOL HYBRIDY SMARAGD A TEMPTATION

Číslo 1 a 2 ve švédské soutěži o nejvyšší výnosy (Swedish Rapsmästeren Competition) byly hybridy Rapoolu  SMARAGD a TEMPTATION . Po roce 2016 SFO (Swedish Seed and Oil Plant Growers) organizovala podruhé mezinárodní soutěž mistrů řepky Rapsmästaren 2020. Tato inovativní platforma pro mezinárodní výměnu znalostí poskytuje 40 účastníkům  ze 7 zemí možnost připojit se s jejich vlastní technologií pěstování řepky, aby se našel vítěz v roce 2020. Švédská skupina zemědělců Farmers Group ERFA Halland získala zlatou medaili za výnos 7,174 kg/ha a 3,218 kg/ha oleje. Klíčem k úspěchu byl hybrid Smaragd od firmy Rapool, který také vede v německých zemských pokusech v tomto roce. SPZO dosáhl druhého místa s výnosem 6,986 kg/ha,  3,217 kg/ha výnos oleje (obsah oleje 46 %).  SPZO se zúčastnilo pokusů s odrůdou TEMPTATION, která dominuje vlastním pokusům SPZO a v minulých 2 letech se stala jednou s vedoucích odrůd na trhu v ČR. 

Zdroj: https://www.svenskraps.se/rapsmastaren2020/resultatet.asp, 11.11.2020
Německo

Německo

Plocha řepky zpět nad 1 miliónem hektarů

Pěstitelská plocha řepky byla okolo 1 mil. ha.  Pěstitelé řepky v Německu zvýšili výměru řepky pro sklizeň v roce 2021 na 1 – 1.1 mil. ha. Pozitivní trend je založen na překvapivě vyšších výnosech během sklizně a příznivých podmínkách pro setí v srpnu, případně v září 2020. Oficiální výsledek sklizně byl 3,68 t/ha (v roce 2019 to bylo 3,3 t/ha), což bylo hlavně ovlivněno mírnými teplotami a pozdními srážkami v červnu a červenci. Tímto je Německo vedoucí zemí na evropském trhu řepky po mnoha letech, což bylo podpořeno nepříznivými klimatickými podmínkami pro setí ve Francii a na Ukrajině.

Zdroj: https://www.agrarzeitung.de/nachrichten/wirtschaft/flaechenschaetzung-raps-schafft-wieder-die-million-92907, 11.11.2020
Česká republika

Česká republika

Řepka překvapila

Řepka v ČR v roce 2020 překvapila, protože Český statistický úřad odhadoval v září výnos na úrovni 1,24 mil. tun, což je zvýšení o 7,8% ve srovnání se sklizní v roce 2019. Průměrný dosažený výnos byl 3,38 t/ha. Podpůrné faktory tohoto výnosu byly dobře zapojené porosty s velkým průměrem kořenového krčku (toto jsme již uváděli), mírné teploty během léta 2020 a delší období pro dozrávání kvůli trvalým srážkám. Díky těmto pozdním srážkám řepka byla schopna dosáhnout vyššího výnosu ve srovnání s odhady v srpnu (+ 6000 t).

Zdroj: https://www.agriculture.com/markets/newswire/table-czech-2020-grain-harvest-seen-at-733-mln-tonnes-stats-office, 11.11.2020
Austrálie

Austrálie

Australská produkce kanoly 2020

Australská kanola v roce 2020 přesvědčuje australské zemědělce o výhodách, které plynou z mimořádné produkce v roce 2020. Největší sklizeň kanoly  od roku 2017-18 bude na úrovni 3,34 mil tun. Tuto sklizeň umožnila lepší vlhkost půdy po celé vegetační období a kanola si vytvořila předpoklad pro dobrý výnos, který byl o 31% vyšší ve srovnání s rokem 2019 (2,316 mil. tun). Exportní potenciál  kanoly bez GMO je odhadován pro příští měsíce na 1,8-2 mil. tun, což vyplní nedostatek potřeb v Číně a EU.

Zdroj: https://foodmag.com.au/grain-markets-look-to-australia-to-fill-european-shortfall/, 11.11.2020
Evropská unie

Evropská unie

Předpověď Strategic Grains týkající se snížení dovozů řepky v EU v letech 2020/2021

Poradenská firma Strategic Grains snížila předpověď dovozů řepky pro EU 27 + UK na 5,9 mil tun z 6,3 mil. tun před měsícem. Podle Strategic Grains snížení pro období 2020/2021 bylo založeno na poklesu atraktivnosti evropských cen ve srovnání se světovým trhem, to by mělo vést ke snížení dovozu z Kanady a Austrálie do Evropy. Kromě toho, snížení atraktivnosti cen řepky je způsobeno tím, že řepka bojuje s očekávaným poklesem poptávky po biodieselu kvůli lockdown opatřením způsobených koronavirem. Tato skutečnost vedla Strategic Grains  ke snížení výhledu pro lisování řepky v Evropě. Avšak redukované dovozy a jiné malé produkce řepky v tomto roce by mohly vést k nedostatku na trhu a vzestupu cen v roce 2021 na atraktivní úroveň.

Zdroj: https://www.agriculture.com/markets/newswire/refile-strategie-grains-cuts-eu-202021-rapeseed-import-forecast-to-59-mln-t, 11.11.2020
Velká Británie

Velká Británie

Nový projekt: Biopesticidy pro ochranu před dřepčíkem olejkovým ve Velké Británii

Během minulých let se stal ve Velké Británii obtížným škůdcem dřepčík olejkový, protože byl vydán zákaz neonukleotidových insekticidů a vytvořila se rezistence na pyretroidy. Dřepčík olejkový je jednou z hlavních příčin nízkého výnosu v roce 2019 (jeden z nejnižších v minulých 5 letech) a zvýšených nákladů 79 mil. liber pro pěstitele řepky v minulém roce. Nový projekt byl založen organizací Chap  (Crop Health and Protection, centrum zemědělských technologií ve VB), organizací CABI pro řešení zemědělských problémů, firmou Russel Bio Solution, vyrábějící  biostimulanty, a osivářskou firmou H&T Bioseed. Tyto firmy se snaží vytvořit různé kombinace houbových biostimulantů účinných na dřepčíka olejkového v ozimé řepce v různých stádiích vývoje řepky.

Zdroj: https://www.pressandjournal.co.uk/fp/business/farming/2630260/farmers-urged-to-take-part-in-new-bid-to-tackle-oilseed-rape-pest/, , 11.11.2020