Raps Radar

UKRAJINA

UKRAJINA

NOVÁ REKORNÍ PRODUKCE V ROCE 2019?

Díky příznivým podmínkám v proběhu setí ukrajinští farmáři navýšili v minulém roce plochy řepky na 1.29 mil. hektarů. Ukrajina tak získává vedoucí pozici na evropském řepkovém trhu. Devadesát procent jejich produkce je určeno na export.

Zdroj: Ukraine, ministry of agriculture, 09.09.2019
MAROKO

MAROKO

PĚSTOVÁNÍ JARNÍ ŘEPKY BĚHEM ZIMY

Jarní řepka je v Maroku pěstovaná v průběhu zimy, sklizeň probíhá ještě před nástupem vysokých jarních a letních teplot. Během několika minulých let plochy řepky narostly na 15.000 ha a výnosový potenciál se dostal na 2,5 t/ha.  

Zdroj: https://www.dsv-seeds.com/news/latest-news/oilseed-rape-in-argentina.html, 09.09.2019
AUSTRALIE

AUSTRALIE

PŘEŽILY DÍKY ŘEPKOVÉ SLÁMNĚ

Nejsilnější období sucha za posledních 20 let donutilo australské farmáře sklidit porosty kanoly jako krmivo pro dobytek. Současné zprávy o produkci naznačují pouze 2.18 mil. tun (- 40 % ve srovnání s předchozím rokem).

Zdroj: ABARES 2019, Australian crop report 189, February 2019, 09.09.2019
KANADA

KANADA

REGISTRACE TRUFLEX™ KANOLY

TruFlex™ kanola s Roundup Ready® technologií (MON88302) je nyní registrována. Nová technologie umožňuje pěstitelům kanoly aplikovat vyšší dávky Roundup WeatherMAX® (glyphosate 540 g/l a. i.), díky tomu mají možnost lepší kontroly plevelů od děložních lístků až po kvetení.

Zdroj: www.TruFlex.ca, 09.09.2019
ARGENTINA

ARGENTINA

ČERSTVÝ VÍTR NA ŘEPKOVÉM TRHU V JIŽNÍ AMERICE

Společnost DSV Semillas byla založena v Argentině v březnu 2017 s cílem dodat DSV hybridy na jižní hemisféru. Základním kamenem obchodní strategie je řepka. DSV chce navázat na historii Argentiny, ve čtyřicátých letech minulého století zde bylo zpracováváno více jak 40.000 t/ ročně.

Zdroj: https://www.dsv-seeds.com/news/latest-news/oilseed-rape-in-argentina.html, 09.09.2019
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

7 T/HA – NOVÝ SVĚTOVÝ REKORD S HYBRIDEM SPARROW

Tim Lamyman dosáhl na 8 ha výnosu 7,01 t/ha, což je nový světový rekord pro řepku ozimou. Díky novému hybridu DSV – Sparrow a speciální agrotechnice, řepka vytvořila hluboké kořeny a robustní rostliny, které překonaly vlnu veder minulého roku. 

Zdroj: https://www.fwi.co.uk/arable/harvest/lincs-grower-breaks-oilseed-rape-world-yield-record, 06.09.2019