log
RAPOOL Seed Power
TECHNOLOGIE MOŘENÍ
KOMPETENCE
KVALITA
GENETIKA
 • Rozsáhlé testování aktivních látek a stimulátorů v naší vlastní laboratoři a polních pokusech
 • Nejvyšší kvalita moření na moderních certifikovaných mořičkách
 • Průběžný vývoj obalování/moření
 • Efektivní fungicidní a insekticidní ošetření (v závislosti na registraci v dané zemi)
 • Vlastní pracovní skupina pro výzkum a vývoj
 • 100 let šlechtitelské činnosti
 • Nejdelší doba šlechtění a testování v Evropě
 • 180 lokalit pro testování v Evropě
 • 200.000 pokusných parcel pro testování ročně po celém světě
 • Technologické poradenství prostřednictví 15 profesionálních poradců
 • 100% klíčivost
 • Vysoký standard německé kvality pro produkci osiva
 • Rozbory osiv v certifikovaných laboratořích ve vlastnictví společnosti
 • Zpětná kontrola
 • Garance odrůdové čistoty
 • Vysoká genetická diverzita na sobě nezávislých šlechtitelských programů
 • Vývoj nových znaků pro zlepšení odolnosti chorobám
 • Zvyšování specifických tolerancí na stres za účelem lepší adaptace na klimatické změny
 • Kvalita obsahu oleje a bílkovin (první registrace v Polsku založená na lepším obsahu bílkovin
 • Erukové kyseliny méně než 2%