ATORA DALA 5,4 t/ha A STALA SE NAŠÍ NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKOU

Podnik: UNIAGRIS Pěnčín, a.s., okr. Prostějov
Výměra: 1 600 ha
Nadmořská výška: 334 m n. m.
Půdy: střední hlinité, písčité
Struktura RV: 25 % pšenice, 25 % ječmen, 19 % řepka, 19 % kukuřice, 6 % cukrovka, 6 % mák

ATORA PŘEKONALA NAŠE OČEKÁVÁNÍ 

Ing. Zdeněk Vykydal, jednatel
 Ing. Zdeněk Vykydal, jednatel

ATORA se nám jeví jako velmi plastická a robustní odrůda s rychlým startem a zapojením porostu. Technologie Horsch Focus a výsevek 0,8 VJ jí perfektně vyhovuje, protože výborně větví a zahušťuje porost, nasazení počtu šešulí je také velmi vysoké. Průměrný výnos celého podniku dosáhl 4,84 t/ha (300 ha), průměr pokusů SPZO z našeho podniku činil 5,31 t/ha a byl jasně nejvyšší ze všech v Sortimentu A. ATORA všechna tato čísla překonala na běžné ploše výnosem 5,4 t/ha z výměry 36 ha a v roce 2016 se stala suverénně naší nejvýnosnější řepkou. Je jasné, že ATORU máme zasetou i letos, doplňuje ji ORIOLUS a novinka KUGA.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: ječmen, Setí: 12. srpna 0,8 VJ, Podmítka: disk Horsch Joker, ihned na to setí Horsch Focus, Podzim hnojení: digestát 20 t, 100 kg amofos pod patu při setí, Podzim ochrana: insekticid, Regulace: ve fázi 5 list – tebuconazole, 2 x graminicid, Jaro: regenerační dusičnan amonný 3 q, 2x insekticid, DAM do celkové dávky 200 kg N, fungicid do květu (strobilurin)

Výměra řepky 300 ha, průměrný výnos 4,84 t/ha

Výměra ATORA 36 ha, katastr Hluchov, výnos 5,4 t/ha