ATORA BYLA OD PODZIMU JINÁ

Podnik: Jetleb Jiří a syn, Agrosdružení Vrdy, okres Kutná Hora
Výměra: 690 ha
Nadmořská výška: 270 m n. m.
Průměrné srážky: 560 mm
Půdy: střední až těžší
Struktura RV: pšenice 50 %, řepka 30 %, pšenice jarní 8 %, mák 6 %, jetel nachový 5 %, j. ječmen 1 %

Jiří Jetleb a syn, agronomové
 Jiří Jetleb a syn, agronomové
Loňský podzim byl pro řepku tady na čáslavsku jeden z nejproblematičtějších, co vůbec pamatujeme. Sucho komplikovalo přípravu půdy a zářijové letní teploty přály škůdcům, hlavně mšicím. Porosty měly permanentní invazní množství mšic a doslova se ztrácely před očima. Pěstujeme celkem 6 hybridů na celkové ploše 220 ha a musíme říct, že už od zásevu byly mezi nimi vidět výrazné rozdíly. Nejlépe to snášela ATORA, rostla rychleji. Možná i odstín její zelené barvy byl důvodem nižšího výskytu a poškození mšicemi. Ještě jsme nesklidili, ale už nyní víme, že jsme s ATOROU mšicí válku vyhráli. Podobně se choval i hybrid KUGA, který máme letos na zkoušku“.