řepka jarní RAPOOL: ZA MÁLO PENĚZ, HODNĚ MUZIKY!

„Pro jarní řepku jsme se rozhodli z důvodu ucelení plodiny na pozemku, který jsme letos přibrali do užívání. Od pěstování nás neodradilo ani riziko vyššího tlaku škůdců ze sousední plochy ozimé řepky. Porost jsme udrželi bez významného poškození pouze na dvou insekticidech.

 
Pokud spočítáme ekonomiku, pak i přes nižší výnos oproti ozimé řepce jsme s hybridem Rapool Mirakel díky jeho výnosu a nižším nákladům při pěstování dosáhli vynikající rentability. Pro příští rok plánujeme s ohledem na cenu máku a stavy porostů ozimé řepky oset 26 ha touto plodinou“.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: část kukuřice, část mák
Zpracování půdy: orba + kompaktor
Termín setí, výsevek: 31.3., 1,0 VJ = (700 tis./ha) Mirakel (diskový secí stroj)
Herbicid: Butisan Star 2 l/ha
Hnojení podzim: 2 q/ha NPK
Hnojení jaro: 5. list 1,6 q/ha LAV, žluté poupě 1,6 q/ha LAV
Regulace: NE (chladný průběh jara)
Ochrana: 2x Nurelle D 0,6 l/ha
Fungicid do květu: NE
Lepení + regulace dozrávání: bez desikace a lepení
Sklizeň: 28.7., výnos dle předplodiny 2,5 – 3,0 t/ha

Podnik: Lukášek Petr a Jan, Kmetiněves, okres Kladno
Výměra: 153 ha
Nadmořská výška: 200 m n.m.
Průměrné srážky: 534 mm
Půdy: střední až těžší
Struktura RV: oz. pšenice 25 %, j. ječmen 25 %, mák 25 %, řepka 25 %