„ROHAN JE HYBRID, NA KTERÝ SE MOHU SPOLEHNOUT“

ROHAN pěstujeme už šestým rokem a ještě nás nikdy nezklamal. Největší překvapení přišlo loni. Vlivem srážek došlo už na podzim ke slití souvratí. Jednalo se o jeden velký hon a tudíž i o velkou plochu. Nedoufali jsme, že se s tím vypořádá, ale ROHAN klame tělem.

Podnik: ZAS Lípa, okr. Havl. Brod

Karel Vencovský, agronom ZAS Lípa
 Karel Vencovský, agronom ZAS Lípa

Výměra: 800 ha orné půdy
Nadmoř. výška: 400–600 m n. m.
Průměrné srážky: 594 mm
Půdy: střední
Struktura RV: oz. pšenice 15 %, j. ječmen 12 %, kukuřice 35 %, řepka 15 %, jetel 7 %, brambory 9 %, GPS s podsevem 7 %

Při jednoduché agrotechnice se 190 kg dusíku, bez morforegulátoru na jaře, bez lepení i desikace nasypal nejvíc ze všech 4,66 t/ha z 55 ha. Rohan je hybrid, na který se mohu spolehnout v každém roce“