SHERPA - "KRÁTKÁ, RANÁ, DALA NEJVÍC"

„V našem podniku pěstujeme hybridy Rapool na 50 % ploch. Záměrně tak chceme využít jejich široký genpool pro rozdělení struktury zásevu, a to hlavně v oblasti kratších a raných hybridů, které na trhu chybí. Tento segment u nás v roce 2015 naplnil hybrid SHERPA

Podnik: Agrosem Stěžery

Karel Novák, agronom Agrosem Stěžery
 Karel Novák, agronom Agrosem Stěžery

Výměra: 960 ha
Nadmořská výška: 280 m n. m.
Průměrné srážky: kolem 500 mm, ale v roce 2015 400 mm
Půdy: písčité až jílovité
Struktura RV: 40 % pšenice, 20 % řepka, 20 % řepa, 10 % hrách, 10 % mák

Jednoduchá agrotechnika: 1q amofosu, 1q draselné soli a 1q síranu zajistily spolu s Caryxem bezproblémový podzim. Na jaře jsme doplnili 2 q Ledku a 2x 180l DAM 390, regulaci 1l Horizonu a nejvyšší výnos v podniku byl na světě! Ze 40 ha jsme sklízeli v průměru 51 q/ha. Náš průměrný výnos v podniku byl 47 q/ha. V letošním roce jsme z důvodu sucha přikročili k extra ranému setí, a proto jsme doplnili strukturu zásevu o hybrid MARATHON.“