ATORA - "VZEŠLA TAM, KDE OSTATNÍ NEOBSTÁLI"

„Na doporučení poradenské služby Rapool jsme se rozhodli vyzkoušet nový hybrid ATORA s prémiovým mořidlem DMM. Pro ověření jejího „drive efektu“ v praxi jsme jí vybrali lokalitu s nestrukturní a velmi těžko zpracovatelnou půdou, kde jsme se řepku neodvažovali nikdy předtím pěstovat.

Podnik: ZD Nechanice 

Petr Nosek, agronom ZD Nechanice
 Petr Nosek, agronom ZD Nechanice

Výměra: 1 880 ha
Nadmoř. výška: 290–300 m n. m.
Průměrné srážky: dlouhodobě 597 mm; v roce 2015 380 mm!
Půdy:lehké písčité až velmi těžké jílovité 
Struktura RV: 40 % oz. pšenice, 5 % oz. ječmen, 20 % kukuřice, 5 % cukrovka, 20 % řepka, 10 % vojtěška

Naši oblast postihlo v loňském roce sucho, které tady nikdo nepamatuje. Dohromady jsme naměřili jen 380 mm. Největší drama se odehrálo v období setí řepky. Půda byla dlouhodobě vysušená, hrozilo přeschnutí.“

NEDOVEDU SI TO VYSVĚTLIT
„ATORU jsme zaseli jako poslední 25. srpna, až 7 dní po srážkách! Další voda přišla až v říjnu. Sucho při setí způsobilo špatné vzcházení ostatních ploch a proto zvažujeme likvidaci 80 ha řepky z celkových 320 ha. V extrémně suchých podmínkách ATORA vzešla nebývale rychle, bez mezer a ještě jsme ji museli dát do zimy regulátor Caryx v plné dávce, abychom ji přibrzdili. Hledáme logické vysvětlení, proč ostatní plochy řepky seté dřív a při stejné technologii, v lepších podmínkách, vláhově jistějších půdách budeme muset likvidovat. Ještě jsme ATORU nesklidili, ale u nás už uspěla!“