ATORA – „RYCHLOST RŮSTU JE V PRAXI POTVRZENÁ“

„ATORA je dalším přínosem pro praxi. ATORA se jeví jako hybrid s velmi rychlým vývojem rostlin na podzim. Na porostech setých před deštěm se u nás vlivem ukulení na některých pozemcích projevila mezerovitost. Přesto byly porosty již sedmý týden po zasetí dobře zapojeny.

Podnik: ZOD Kámen, okres Havlíčkův Brod 

Ing. Bohuslav Fendrych, ZOD Kámen
 Ing. Bohuslav Fendrych, ZOD Kámen

Hlavní agronom: Ing. Bohuslav Fendrych
Výměra: 2 750 ha orné půdy, 870 ha TTP
Nad. výška: 500–600 m n. m.
Průměrné srážky: 740 mm
Půdy: střední kamenité
Struktura RV: pšenice oz. 32 %, kukuřice 24 %, řepka 17 %, j. ječmen 11 %, brambory 7 %, žito a luskoviny na GPS 6 %, ostatní 3%

Myslím, že ATORA je rozhodně dalším přínosem pro praxi. Vedle výnosu jsem ji na prvních 70 ha vybral také pro vyrovnanost v dalších hodnocených znacích. Nárůst kořenové hmoty je skutečně zajímavý.“