MARATHON - „ROZDÍLY V DOZRÁVÁNÍ ROZHODLY“

„Loni měly desikace velmi špatnou účinnost, přičemž jediný Marathon měl v době sklizně celé šešulové patro zralé. Marathon nás přesvědčil o neobvyklých výnosových možnostech už v našich poloprovozních pokusech (sklizeň 2014).

Podnik: ZOD Zálší středisko – Svatý Jiří 

Jan Suchánek agronom, (Středisko Svatý Jiří), ZOD Zálší
 Jan Suchánek agronom, (Středisko Svatý Jiří), ZOD Zálší

Výměra: 1 800 ha orné půdy
Nadmořská výška: 390 m n. m.
Průměrné srážky 2015: 470 mm
Půdy: střední hlinité
Struktura RV:
pšenice 25 %, řepka 17 %, řepa 5 %, ječmen ozim. 10 %, hrách 6 %, vojtěška 15 %, kukuřice 22 %

Ve žních 2015 jsme ho prvně sklízeli z běžné plochy o výměře 51 ha. Dozrál v celém profilu a dosáhl nejvyššího výnosu na středisku. Svým výnosem 50,2 q z ha nám výrazně zvedl průměrný výnos řepek na středisku Svatý Jiří na konečných 46 q/ha. Marathon velmi dobře řeší naši pěstební strategii s požadavky na krátký porost s vynikající odolností poléhání a vysokou tolerancí na nevyrovnaných pozemcích. Pro rok 2016 se u nás stal Marathon nosným hybridem.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: mák; Termín setí: 21.8., 0,9 VJ/ha; Hnojení jaro: 192 kgN/ha; Regulace: 18.9. Tilmor 1 l/ha, 21.4. TEB-azol 1 l/ha; Fungicid do květu: 8.5. Amistar Xtra 0,9 l/ha; Lepení: 1.7. Spodnam DC 1,22 l/ha;

Průměrný výnos podniku: z 556 ha – 4,37 t/ha
Sklizeň: 5,02 t/ha z 51 ha