MARATHON - „TO NEJLEPŠÍ PŘIŠLO NA KONEC“

„Každoročně pěstujeme mezi 600 a 700 ha řepky a setí trvá přibližně 2–3 týdny. Pro Marathon jsme vybrali dle doporučení bonitnější pozemky, ale díky velkému množství slámy a časovým nárokům na její zapravení jsme jej zaseli až ke konci termínu.

Ing. Martin Hradecký, agronom
 Ing. Martin Hradecký, agronom
Podzimní vývoj byl dále komplikován silným náletem dřepčíků. Na jaře už bylo líp. Regenerace a nástup do vegetace byl příznivě pozvolný a Marathon velmi pěkně navětvil. Ve srovnání s ostatními hybridy je Marathon o něco nižší a nevyžaduje silné krácení, což je za sucha velkou výhodou. Po celou dobu byl porost zdravý a tím si zajistil dlouhé zrání. Sklizeň byla jako jedna z posledních a stála zato. Výnosem 4,72 t/ha z 80 ha u nás vyhrál. Průměru ostatních hybridů se Marathon vzdálil o 4 q/ha“.

Podnik: ZD Křečhoř a.s., okr. Kolín
Výměra: 3 130 ha
Nadmořská výška: 260 – 330 m n. m.
Půdy: střední, hlinité
Průměr. srážky: 550 – 650 mm
Struktura RV: pšenice oz. 47 %, j. pšenice 9 %, řepka oz. 22 %, kukuřice 10 %, cukrovka 7 %, úhor 5 %